Nieuws
Geen openbaar vervoer naar Stompwijk

Openbaar vervoer tussen Leidschendam-Voorburg en Stompwijk zit er niet in. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen de gemeenteraad bericht. ‘Momenteel heeft corona nog steeds een grote invloed op het gebruik van het OV en daarmee zijn aanpassingen aan de lijnvoering op dit moment uitgesloten. Echter ook zonder corona lijkt een rechtstreekse lijnverbinding tussen Stompwijk en de andere kernen qua vervoerwaarde niet haalbaar’.

De wethouder wijst erop dat Stompwijk wel een hoogwaardige, rechtstreekse OV-verbinding met Zoetermeer en Leiden heeft en zo via het Randstadrail-netwerk aangesloten op Leidschendam en Voorburg.

‘Voor maatwerkvervoer (bijvoorbeeld een buurtbus) bestaan er regionale financieringsmogelijkheden voor de materiële kosten. De personele invulling zal echter door vrijwilligers moeten worden ingevuld. Als aan die voorwaarde kan worden voldaan, zou dit overwogen kunnen worden’.

‘Allereerst zal echter gekeken moeten worden in hoeverre hier animo voor is. Ook met welzijnsorganisatie Woej, die in onze gemeente al vervoer op maat biedt, zal worden gekeken wat de mogelijkheden zijn’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter