Nieuws
Jeugdhulp Schakenbosch in gevaar

Schakenbosch, de gesloten jeugdhulp-instelling in Leidschendam, is in gevaar. Men is in financiële problemen geraakt door een sneller dan verwachte afname van plaatsingen. De situatie is zorgelijk. Schakenbosch zal een herstel- en continuïteitsplan moeten maken in overleg met de gemeente. Zonder wijziging is de financiële situatie op termijn niet houdbaar, hetgeen effect heeft op de zorg.

Dat blijkt uit een brief die wethouder Juliette Bouw aan de gemeenteraad heeft gezonden. Het gaat bij Schakenbosch om ‘gesloten jeugdhulp’, ook wel JeugdzorgPlus genoemd. Schakenbosch speelt een centrale rol binnen de regio Haaglanden. Al langer wordt getracht het aantal plaatsingen in de gesloten jeugdhulp te verminderen door de inzet van alternatieve zorgvormen, zoals kleinschalige verblijfsvoorzieningen en vormen van ambulante hulp.

Het aantal plaatsingen neemt echter sneller af dan voorzien. Dat leidt tot financiële problemen en zorgen over de continuïteit van de hulp. Het herstel- en continuïteitsplan moet er voor de zomer zijn. Bouw wil daarna de gemeenteraad opnieuw informeren, ook over de consequenties voor de gemeente, en omliggende woonwijken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter