Nieuws
Leegloop bij griffie gemeenteraad

Bij de griffie, het secretariaat van de gemeenteraad, zijn in korte tijd drie medewerkers opgestapt. Ingewijden, die anoniem willen blijven, spreken over ‘een etterende wond’ en ‘een slangenkuil’. Aanleiding voor het opstappen van de drie zou het optreden van griffier Christiaan de Vries betreffen. Die volgde Gerard van Egmond op die per 1 augustus 2020 vertrok.

De Vries wordt verweten geen knopen te kunnen doorhakken, niets te beslissen. Feitelijk geeft hij geen leiding doch gesprekken daarover wil hij niet voeren en met kritiek doet hij niets. ‘Hij trekt het gewoon niet’, zo kreeg Vlietnieuws te horen. De griffiemedewerkers hebben hun chef tot nu toe naar buiten toe zo veel mogelijk ‘uit de wind gehouden’.

De Vries werd benoemd door de zogenoemde Werkgeverscommissie. Die bestaat uit drie gemeenteraadsleden: Jeroen Brokke (VVD), Ron van Duffelen (CDA) en Monica Velù (GBLV). De commissie koos hem uit zeven kandidaten. De Vries was toen als griffier actief bij de provincie Zuid-Holland en de gemeente Vlaardingen. De commissie stelde destijds dat De Vries voldoende kennis had om als griffier te kunnen optreden.

‘Ook beschikt hij over ruime ervaring met de werkzaamheden op een griffie en de (gemeentelijke) overheid in het algemeen. Hij heeft in het verleden bewezen in een politiek/bestuurlijk uitdagende omgeving zijn rol, op een (politiek) sensitieve wijze te kunnen vervullen’.

‘Wij hebben de heer De Vries leren kennen als een prettig en toegankelijk persoon. Samenwerkingsgericht en strategisch, met oog voor mens en collega’s. Hij is proactief, communicatief, heeft doorzettingsvermogen en gaat uit van eigen kracht. Daarnaast zet hij, vanuit zijn eigen taak en verantwoordelijkheid als griffier, in op samenwerking en verbinding met zowel de raad als de gemeentelijke organisatie’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter