Nieuws
Stikstof frustreert voortgang Haagse woningbouw

De voortgang van de Haagse woningbouwplannen is in gevaar. Ze veroorzaken te veel stikstofneerslag in natuurgebieden. Beleidsmaatregelen van rijksoverheid en provincie zijn onvoldoende om dit probleem op te heffen. Er moet dus meer gedaan worden om het vrijkomen van stikstof terug te dringen, en er moet meer ruimte komen om die stikstof te laten neerslaan.

Dat blijkt uit een brief die de Haagse wethouders Liesbeth van Tongeren en Anne Mulder aan hun gemeenteraad hebben gezonden. Aantallen woningen of een tijdspanne noemen de beide bestuurders niet. Wel kondigen zij een aantal Haagse maatregelen aan om het probleem aan te pakken:

=aankoop van duingebied;

=duurzame bouwprocessen; duurzaam bouwmaterieel; betere logistiek in de bouw;

=sluiten asfaltcentrale Binckhorst;

=elektrisch materieel voor duin- en strandbeheer;

=verduurzamen strandpaviljoens;

=grotere milieuzone voor verkeer;

=verlagen maximum snelheid op diverse wegen;

=beleveren van schepen met stroom vanaf de wal (geen diesel aggregaat meer nodig);

=ander parkeersysteem Zwartepad met meer laadpalen en plekken voor deelvoertuigen.

Bij de aankoop van duingebied gaat het om: Duindorp (3000 vierkante meter), Kijkduin (5000 vierkante meter), Waalsdorperweg/Uilenbos (enkele tienduizenden vierkante meters), Daal&Bergselaan (3500 vierkante meter), Zeezwaluwstraat (2000 vierkante meter).

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter