Nieuws
Zorgen over huisartsen

De PvdA maakt zoch zorgen over het aantal huisartsen in de gemeente. Aanleiding vormt een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) waaruit bleek dat meer dan driekwart te maken heeft met huisvestingsproblemen waardoor zij niet uitbreiden, geen extra personeel aannemen, patiëntenstops instellen, wachtlijsten kennen of vertrekken.

,,De PvdA stelde in 2019 al schriftelijke vragen naar aanleiding van signalen dat huisartsen in Leidschendam-Voorburg vol zitten en geen nieuwe patiënten aannemen. Het college van B&W heeft hierop aangegeven dat er voldoende huisartspraktijken waren die nog wel patiënten opnamen.’’

,,Daarnaast zou de taak en de beïnvloedingssfeer van de gemeente en Hadoks (Haaglandse Dokters) beperkt zijn. Het college van B&W heeft aangegeven dat bij de in onze gemeente dominante zorgverzekeraar CZ aandacht zou worden gevraagd voor de beschikbaarheid van huisartsenzorg in Leidschendam-Voorburg en waar mogelijk initiatieven voor de vestiging van nieuwe praktijken ruimtelijk faciliteren’’, aldus PvdA-gemeenteraadslid Sangita Paltansing.

Zij heeft B&W nu de volgende vragen gesteld: ‘Wat is er uit het gesprek met CZ naar voren gekomen? Is het college van B&W bekend met signalen van huisartsen dat zij geen patiënten en/of extra personeel meer kunnen aannemen? Zo ja, wat is hier de reden van?’

‘Kan het college van B&W een update geven met betrekking tot verzoeken voor de vestiging van nieuwe praktijken en/of uitbreiding van bestaande praktijken? Kan het college van B&W een overzicht geven van het maatschappelijk vastgoed ten behoeve van huisartsen als het gaat om het aantal locaties in onze gemeente, vraag verses aanbod?’

Ook wil het gemeenteraadslid weten hoe het staat met de huisartsenpost is sinds juli 2019 gehuisvest in ziekenhuis Antoniushove. Zij vraagt of die daar definitief blijft.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter