Mening
Waar is het nieuwe elan?

‘Naar aanleiding van de presentatie van het nieuwe kabinet en met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet, vroeg ik mij af hoe het college van B&W van Leidschendam-Voorburg de afgelopen periode heeft gepresteerd. Want ook in de gemeente is een nieuwe bestuurscultuur dringend nodig.

Zeker nu uit een enquête is gebleken dat twee-derde van de Nederlanders (65%) niet zo veel tot geen vertrouwen (40% ‘niet zo veel’, 25% ‘helemaal geen vertrouwen’) heeft in het nieuwe kabinet. Al bladerend en lezend in de lokale- en regionale media, is een breed scala aan kritische ingezonden stukken en meningen te vinden hoe de inwoners van Leidschendam – Voorburg denken over het huidige- en het gevoerde beleid van de verantwoordelijke wethouders. Het is duidelijk dat de verantwoordelijke wethouders bij te veel projecten geen kennis van zaken hebben om een adequaat beleid te voeren en tot nu toe niet gevoerd hebben.

Regeren is vooruitzien zegt men, echter het lijkt erop dat men een ad hoc actie onderneemt om eerder genomen beslissingen recht te breien. Helaas is de schade dan al berokkend met als gevolg:
– boze en woedende inwoners;
– nauwelijks vertrouwen in het college van B&W;
– extra kosten en inzet van personeel wat voor andere projecten hadden kunnen worden ingezet en die door de inwoners betaald moeten worden;
– schade aan de leefomgeving en de geestelijke- en lichamelijke gezondheid van de inwoners van de gemeente.

Een overzicht van onderwerpen waarbij men vraagtekens kan zetten:

–    verkeersproblematiek bij onder andere Mall of The Netherlands en het Damcentrum;
–    gerechtelijke uitspraak maximale aantal voertuigen per dag over de Sluis;
–    verkoop grond Schakenbosch, aankoop grond Life&Garden;
–    woningbouw sociale huur, Oranjekwartier Voorburg;
–    financiën, voorstel om bedragen tot € 250.000,00 niet door de accountant te laten controleren;
–    Vliethaven, nu pas nadenken wat te doen met de brug welke de Vliethaven verbindt met de Vliet;
–    handhaving openbare orde door politie en gemeentelijke handhaving in probleemwijken Prinsenhof, Amstelhof, Heuvelwijk, in en rondom de Mall of The Netherlands;
–    vervuiling rondom de afvallocaties van Avalex en op straat;
–    stikstofdioxide, leefbaarheid en gezondheid in Leidschendam-Voorburg;
–    onderzoek moskee, hiermee ondergraaft men de sociale cohesie in de gemeente en Nederland;
–    Vlietzone, milieuvervuilende bedrijven;
–    kapvergunningen groenvoorziening;
–    woningbouwplannen; vreemd dat steeds dezelfde projectontwikkelaar (Schakenbosch/Klein Plaspoelpolder) de opdrachten krijgt;
–    verkiezingsborden, waarbij de gemeente op de vingers is getikt door de bezwaarcommissie, eerst doen en dan pas nadenken?

Gelukkig zijn er in maart van dit jaar gemeenteraadsverkiezingen en kunnen wij kiezen voor een nieuw college van B&W. Kiezen we voor ‘oude wijn in oude zakken’, waarbij het lijkt of het eigen belang of de belangen van derden vooropstaan zoals bij het huidige college van B&W? Voor weer een college van ongeschikte personen? Of kiezen we voor ‘nieuw elan’, door te kiezen voor de lager geplaatste kandidaten op een kieslijst, voor een écht nieuw college van B&W dat staat voor een open, transparant, gelijkwaardig, eerlijk beleid en dat voor een bestuursstijl durft te kiezen waarbij wel het belang van de inwoners van Leidschendam-Voorburg op de eerste plek komt. Er is al te veel schade aangericht die dan weer met ons belastinggeld gerepareerd moet worden.

Projectontwikkelaars en een winkelcentrum zijn niet belangrijk. Wij, de inwoners van de gemeente wel.

Nu hoor ik u denken: ‘doe er zelf wat aan’. Terecht en daar heb ik zelf ook écht over nagedacht. In de spiegel kijkend ben ik tot de conclusie gekomen dat ik niet geschikt ben voor de politiek, aangezien ik bij discussies soms te emotioneel en te persoonlijk kan reageren. Dat zou het debat, waarbij het om feiten moet gaan, niet ten goede komen. Wat ik wel doe is stemmen in maart voor een nieuwe gemeenteraad en college van B&W, die wel het belang van de inwoners van Leidschendam-Voorburg wél voorop stelt.

Én, ik blijf mij inspannen om alle door het bestuur veroorzaakte misstanden en schadeposten aan de kaak te stellen.

(Naam inzender bij redactie bekend)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter