Mening
Blog: Propaganda

Recent heeft het Raadhuis een drietal berichten de wereld in gestuurd. Nu is dat niets nieuws want vrijwel dagelijks publiceert de gemeente een tekst die men als ‘nieuws’ kwalificeert.

Degenen die kennis nemen van de uitingen die door de gemeente worden gedaan, zullen er niets aan merken. Keurige teksten, meestal met citaat van de betrokken wethouder en een bijkomende foto.

Toch is er vaak wel iets met de inhoud aan de hand. Die is namelijk ‘gekleurd’, en wel op een manier die de gemeente in een gunstig daglicht stelt. En dat ten onrechte.

Eerste voorbeeld. Een bericht over het tekenen van een woon-werkakkoord met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den Haag en Rijswijk. ‘Met dit akkoord wordt de bouw van 9220 woningen in de periode tot 2040 versneld’, jubelt de gemeente.

Daarbij wordt niet gemeld dat het bij die 9220 woningen maar om 630 woningen in Leidschendam-Voorburg ging. Woningen die in Klein Plaspoel Polder (KPP) moeten komen. Voor die woningbouw zijn al lang afspraken met ontwikkelaars gemaakt. Dus hoezo versnellen?

Feit is dat door het akkoord vervuilende bedrijven vanuit Den Haag naar de Vlietzone kunnen komen, het gebied tussen Vliet en A4, direct voor de deur van Voorburg. En daar hebben B&W dus ook voor getekend.

Die ontwikkeling wordt in het bericht van de gemeente echter verhuld met deze tekst: ‘Verder zijn in het akkoord concrete afspraken gemaakt over het beter benutten en eventueel uitbreiden van bedrijventerreinen. Behoud en ontwikkeling van aantrekkelijke en toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn essentieel voor banen en economische groei’.

Voorbeeld twee. De opening van een polikliniek van de Reinier de Graaf-ziekenhuisgroep aan de Fonteynenburghlaan in Voorburg-West.

Trots meldt de gemeente dat wethouder Juliette Bouw bij de opening aanwezig was. De bestuurder wordt ook geciteerd: ‘We zijn blij met het behoud van goed bereikbare zorg in onze gemeente. Het is fijn voor inwoners dat deze voorziening behouden blijft in dit moderne gebouw’.

Het feit dat Reinier de Graaf in het ‘behandelcentrum’ gaat inzetten op het langer gezond houden van mensen krijgt ook steun van de wethouder: ‘Een gezonde leefstijl helpt mee bij het voorkomen van ziektes en daar kunnen we vanuit de gemeente aan meewerken. Mentaal sterk, voldoende beweging, gezond eten en drinken en minder eenzaamheid zijn doelen waar we met onze inwoners op inzetten’.

Voor de goede orde: er was een goed functionerend ziekenhuis dat Reinier de Graaf eerst heeft afgebouwd en nu sluit. Het zijn zorgverzekeraars die bepalen welke zorg ziekenhuizen geven, niet een wethouder. En het zou pas echt nieuws zijn als mevrouw Bouw zich kritisch uitliet over ontwikkelingen in de gezondheidszorg binnen de gemeente.

En als derde dit voorbeeld: de gemeente maakt bekend dat inwoners met de Stemhulp MijnStem assistentie krijgen bij het bepalen van hun keuze tijdens de gemeenteraadsverkiezing van 14, 15 en 16 maart.

MijnStem is van een commercieel privébedrijf in Utrecht. De gemeente heeft die dienst gewoon ingekocht. Dat zulks zo is, meldt de gemeente echter niet. Over de betrouwbaarheid wordt ook gezwegen.

Dat de stemhulp is gemaakt op een moment dat nog geen enkele lokale partij een verkiezingsprogramma had gemaakt, is merkwaardig. Hoe kan de invullen ervan de inwoner immers helpen wanneer de voorstellen van de partijen die lokaal aan de stembusgang meedoen, niet zijn meegewogen?

Kortom: een trio gevallen waarbij er eigenlijk sprake is van onvervalste propaganda. En daar zou een ‘neutrale’ instantie als een gemeente zich niet voor moeten willen lenen. Aangezien men dat wel doet kan het advies alleen maar zijn: neem de berichten van de gemeente met een korrel zout. Liefst een heleboel korrels.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter