Nieuws
Woningbouw moet verdubbelen

Bouwden de gemeenten in de regio Haaglanden de afgelopen jaren zo’n 4000 nieuwe woningen per jaar, in de periode tot 2030 moet dat aantal naar ongeveer 8000 per jaar. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te kennen gegeven in een brief aan de betrokken gemeenten waaronder Leidschendam-Voorburg.

Tussen 2021 en 2030 is een behoefte aan 80.900 nieuwe woningen. De gemeenten rekenen op de bouw van 80.585. Lang niet al die bouwplannen zijn echter al hard. Daarom rekent de provincie met 130 procent van de behoefte, dus 105.000 nieuwe woningen. Het provinciaal bestuur wil dan ook dat de gemeenten hun cijfers actualiseren.

De provincie zet verder een onafhankelijk bureau in dat gaat bekijken wat maximaal haalbaar is bij de woningbouw. Onderdelen daarvan: hoe hard zijn de bouwplannen, welke belemmeringen voor de bouw zijn er door provinciaal beleid, is er extra geld nodig?

Op grond van de gemeentelijke plannen stellen Gedeputeerde Staten dat het aandeel sociale woningbouw op 25 procent ligt. Die toename is te weinig. Bovendien is de spreiding over de gemeenten niet goed. In het najaar wordt daarover gesproken met de gemeenten.

De provincie wil verder cijfers zien inzake de bouw van middeldure huur- en koopwoningen. Datzelfde geldt voor de bouw van woningen voor bijzondere groepen als arbeidsmigranten, senioren, statushouders, kwetsbaren en woonwagenbewoners.

De gemeenten worden gemaand meer flexwoningen te realiseren. In heel Haaglanden staan er nu 370 in de planning.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com