Mening
U zegt het maar: de waarheid wordt geweld aangedaan

Het is verkiezingstijd. Dus stelt elke politieke partij de eigen daden en wensen is een zo gunstig mogelijk daglicht. Zo ook de VVD.

In een zogenoemde Raadsflits somde de partij – de grootste in de coalitie – enkele ‘mooie resultaten’ van de afgelopen vier jaar op: parkeren is nog steeds gratis, de onroerendzaakbelasting (OZB) is gelijk gebleven, de toekomst van de theaters is zeker gesteld, en ligt een plan voor de bibliotheek, rugbyclub VRC heeft een nieuwe locatie, het huishoudboekje van de gemeente is op orde.

De liberalen doen de waarheid daarbij geweld aan. Dat het parkeren nog steeds gratis is, is geen verdienste van de VVD: er is geen enkel voorstel gedaan om parkeren betaald te maken, door B&W noch gemeenteraad. GroenLinks wilde wel maar trok dat punt schielijk in toen men eind 2020 in de coalitie stapte.

De OZB is niet gelijk gebleven doch gestegen van 239,76 euro naar 257,13 euro. Tegelijk namen de woonlasten toe van 652,56 naar 769,53 euro voor één persoon huishoudens en van 711,60 naar 836,25 voor meerpersoonshuishoudens.

De toekomst van de theaters hangt op gemeentelijke subsidie. Is als het ware afgekocht. Een gewenste krachtenbundeling van Theater Ludens en Veur Theater onder één leiding, kwam er niet. Er ligt inderdaad een plan voor de bibliotheek maar ook niet meer dan dat. De uitvoering moet nog starten. De gemeenteraad moest onder leiding van de PvdA zelfs een bezuiniging op de bibliotheek voorkomen.

Dat VRC een nieuwe plek heeft is geen verdienste van de VVD doch een uitvloeisel uit een besluit van enkele jaren geleden om de club aan De Star in Leidschendam te huisvesten in de wetenschap dat de rugbyers daar na enkele jaren weg moesten wegens woningbouw. En met de belofte van B&W en gemeenteraad dat er een nieuw terrein voor VRC gevonden zou worden. Kost bovendien 2,7 miljoen euro gemeenschapsgeld.

Nu we het toch over geld hebben: het gemeentelijke huishoudboekje is niet op orde. Nog steeds worden er rode cijfers geschreven; ettelijke miljoenen zelfs. En door een hervorming van het zogenoemde Gemeentefonds krijgt de gemeente ook nog eens te maken met een tegenvaller van 1,8 miljoen euro per jaar. Alleen is die nog niet in de boeken opgenomen zodat er nog net gedaan kan worden alsof er over enkele jaren een plusje van een paar ton staat.

Hoe dan ook, de werkelijkheid verschilt nog al van het beeld dat de VVD nu schetst in een poging de kiezers gunstig te stemmen. Kennelijk is in verkiezingstijd alles geoorloofd.

(naam inzender bij redactie bekend)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com