Nieuws
Vergroening van de wijken in onderzoek
De gemeente wil per wijk met inwoners gaan bekijken of hun stadsdeel groener kan worden gemaakt en zo jaar, waar. Stadsbeheer daar over: ‘Bomen hebben namelijk een heleboel positieve effecten op het stadsklimaat. Bomen en beplanting maken de verstedelijkte omgeving koeler, zo blijkt dat 7% toename van de kroonbedekking in een woonwijk zorgt voor een temperatuurverlaging van 1 graad. Dit komt enerzijds omdat bomen schaduw leveren, maar ook omdat de bladeren water verdampen. En voor het verdampingsproces is warmte nodig, wat de boom onttrekt aan zijn omgeving. Oude bomen kunnen zo’n 370 liter water per dag verdampen en dragen dus zo bij aan de verkoeling. Het regenwater wordt tijdens een pittige bui geabsorbeerd door de groeiplaats van de boom en uiteindelijk door boom opgenomen’.
‘Daarom proberen we waar mogelijk bestrating rondom een boom te vervangen door groen. Ook werkt de boomkroon als een buffer tijdens regenbuien, omdat een deel van het regenwater aan de bladeren blijft hangen. Hierdoor wordt het riool minder belast. Daarnaast leveren bomen een bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit doordat het fijn stof uit de lucht haalt. Verder zorgen bomen voor CO2 opslag, de stam en de takken zijn in feite één grote opslagplek van CO2, waar ieder jaar door de groei van de boom weer extra CO2 bijkomt. Daarom wil de gemeente zijn openbare ruimte zoveel mogelijk vergroenen. De gemeenteraad heeft begin 2022 dan ook opdracht gegeven om per wijk uit zoeken waar extra bomen geplant kunnen worden en waar er extra groen gecreëerd kan worden. Dit allemaal om het leefklimaat in de stad te verbeteren. Als eind 2022 de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, gaan we samen met bewoners kijken welke vergroeningskansen mogelijk zijn’.
Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com