Nieuws
GBLV over aanpak meeuwenoverlast

GBLV voorziet ‘grote nadelige problemen’ van de aanpak van meeuwenoverlast in de Leidschendamse wijk Prinsenhof. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van gemeenteraadslid Freek Steutel.

,,De fractie van GBLV heeft kennis genomen van de beantwoording schriftelijke vragen CDA, 22 maart 2022, betreffende de aanpak overlast meeuwen in Prinsenhof Noord. Onderdeel van de beoogde aanpak is dat Woonvest een pilot gaat doen met het plaatsen van netten op enkele daken van hun flats.’’

,,Aangezien meeuwen een beschermde diersoort zijn, dat netten nadelige gevolgen hebben voor de dieren die er verstrikt in raken voorziet GBLV grote nadelige problemen. Daarnaast constateert de fractie van GBLV dat de aanpak zich beperkt tot de grenzen van Prinsenhof Noord. En dat niet gekeken wordt naar de effecten van de aanpak op aangrenzende wijken’’, stelt Steutel.

Hij stelt het college van B&W nu de volgende vragen:

= Bij de bestrijding van de meeuwen zijn de gebouwen van de woningcorporatie betrokken. Verwacht het college niet dat de meeuwen zich verplaatsen naar omliggende wijken,

= In de omliggend wijken is ook al geruime tijd sprake van meeuwenoverlast in de vorm van broedende meeuwen. De jonge meeuwen zullen zich hier ook ophouden en overlast veroorzaken. Wat doet het college hier concreet aan,

= Groene daken zorgen dat meeuwen zich niet nesten/nestelen. Is deze duurzame methode ook met de corporaties besproken en/of overwogen,

= Zijn de netten diervriendelijk? De factie van GBLV ontvangt berichten dat meeuwen er verstrikt in kunnen raken en langzaam sterven en veel geluid maken,

= Tenslotte roept het college op in gesprek te gaan met de stichting Duivenvoorde en de bewoners van omliggende wijken met als inzet groene daken. Gaat de gemeente hier een gericht (subsidie)actie op inzetten?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com