Mening
Blog: De Brug

En daar is ie weer: een nieuwe brug over de Vliet. Verkenner Henk Bouwmans die de afgelopen twee weken moest onderzoeken welke partijen met elkaar een coalitie konden gaan vormen na de gemeenteraadsverkiezing, noemt hem twee keer in zijn verslag.

In het hoofdstuk ‘Welke wensen zijn er om het beter te doen’ staat bij de wens het beter te doen inzake verkeer en bereikbaarheid: ‘de vraag of er een extra brug over de Vliet moet komen’.

Bij het hoofdstuk ‘Het vervolg van het proces’ stelt Bouwmans dat VVD, GBLV en D66 vanwege de gelijkwaardigheid tussen hen in elk geval afspraken moeten maken over ‘het vraagstuk van wel of geen extra brug over de Vliet’.

De aanleg van de brug was een project van de coalitie VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP. Met name VVD en CDA wilden de nieuwe oeververbinding. Want beloofd aan de kiezers bij de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018.

Op 28 oktober 2020 schoot een meerderheid van de gemeenteraad het project af. Voor bleken alleen VVD, CDA en ChristenUnie-SGP. Op 10 november 2021 werd ook de reservering die voor de brugbouw in de ruimtelijke plannen van de gemeente stond, geschrapt. Tegen waren VVD, CDA en ChristenUnie-SGP.

Het was de tweede keer dat het brugplan sneuvelde. Dat gebeurde ook al onder de coalitie GBLV, D66, PvdA en GroenLinks die het tussen 2014 en 2018 voor het zeggen had.

Er zijn talloze onderzoeken naar de brugbouw gedaan. Die hebben de gemeente (lees de inwoners) miljoenen euro’s gekost. De uitkomsten gaven steeds hetzelfde beeld: de brug vermindert de verkeersoverlast in het Damcentrum niet echt; de brug leidt tot nieuwe verkeersoverlast in wijken die daar tot nu toe geen last van hebben; de brugbouw kost tientallen miljoenen inclusief verbindingswegen en andere verkeersmaatregelen; aanleg vergt zo’n tien jaar; Sytwende fietsbrug moet weg; de gemeente kan minder grond voor huizenbouw verkopen in Klein Plaspoelpolder.

De VVD heeft nooit echt afscheid van de brug willen nemen. In het verkiezingsprogramma 2022-2026 staat: ‘De bouw van een extra brug is een oplossing om verkeersopstopping tegen te gaan en onze gemeente in de toekomst goed bereikbaar te houden’.

Het GBLV-programma voor 2022-2026 meldt: ‘Een integraal plan (langere termijn) met kennis en betrokkenheid van bewoners en ondernemers opgesteld om de Vlietbruggen, situatie rond the Mall, het Damcentrum en knelpunten in onze gemeente te ontlasten’.

En D66 stelt in hun verkiezingsprogramma 2022-2026: ‘Geen extra brug, maar andere verkeersbeperkende maatregelen voor het Damcentrum. Een slim camerasysteem bij de Sluisbrug kan bijvoorbeeld ook het doorgaand verkeer weren’.

Waar Henk Bouwmans zijn advies om afspraken over een nieuwe Vlietbrug te maken precies op baseert is onduidelijk. Aangezien GBLV niet over de nieuwe oeververbinding rept en D66 er keihard ‘nee’ tegen zegt, lijkt het duidelijk dat hij zijn oren heeft laten hangen naar de VVD.

Maar ook de liberalen kunnen rekenen en weten dat er in de gemeenteraad geen meerderheid voor het project is. Tenzij GBLV ‘om’ gaat en CDA/ChristenUnie bij hun eerdere instemming blijven. Dan kan en mag D66 in deze kwestie afhaken. Of de coalitie breekt. Ook geen aanlokkelijk vooruitzicht gezien de eerdere breuken eind 2014 (VVD uit coalitie) en 2020 (VVD’er Brans loopt over naar GBLV, coalitie is meerderheid kwijt, GroenLinks moet inspringen).

Bij het recente afscheid van raadsleden die niet terug keren na de gemeenteraadsverkiezing sprak Frank Rozenberg (GBLV) de aanwezigen toe. Hij zei benieuwd te zijn of met het te sluiten coalitieakkoord zou blijken dat de brug over de Vliet echt van de baan was. Hij noemde zulks ‘een lakmoesproef’ voor GBLV.

Ware woorden van Frank die op dat moment nog geen kennis kon hebben van Bouwmans’ advies. Nu zullen GBLV en D66 moeten aantonen wat voor hen belangrijker is: principes of het pluche van een wethouderszetel in het Raadhuis. De brug, hij is terug.

(Het kan natuurlijk ook nog een onderhandelingstruc van de VVD zijn. Als wij de brug moeten opgeven willen we er wel iets voor terug krijgen)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com