Nieuws
Meer Oekraïners naar Overgoo

Wethouder Floor Kist wil op bedrijfsterrein Overgoo geen 136 maar 200 Oekraïnse vluchtelingen voor twee jaar huisvesting bieden. Daarnaast wil hij een particuliere eigenaar van een groot pand in de gemeente ertoe verleiden daar gedurende vijf jaar 100 mensen woonruimte te bieden in de vorm van flexwoningen.

De gemeente dient op korte termijn 204 Oekraïnse vluchtelingen op te vangen plus nog eens 19 statushouders (asielzoekers die mogen blijven) van een woning te voorzien. Bij elkaar 223 mensen. Volgens Kist is dat met enig kunst- en vliegwerk te doen. De gemeente zelf heeft twee gebouwen waar per gebouw tien mensen in opgevangen kunnen worden. De wethouder zoekt echter vooral naar grote locaties.

Kist heeft de gemeenteraad verder bericht dat de uitgaven voor de noodopvang van 136 Oekraïnse vluchtelingen in een hotel in Naaldwijk de gemeente veel meer kost dan eerder gemeld: 400.000 euro per maand in plaats van 68.000 euro zoals de gemeenteraad te horen kreeg. De gemeente betaalt die kosten omdat er lokaal geen noodopvang is geregeld voor Oekraïnse vluchtelingen terwijl dat wel had gemoeten volgens een regionaal afgesproken taakstelling.

Op Overgoo komen de vluchtelingen in het pand Vlietweg 16/17. Daar zitten nu zo’n 35 ondernemers in. Een aantal van hen heeft geklaagd over een plotselinge huuropzegging zonder dat hen alternatieve ruimte is aangeboden. Inmiddels is gebleken dat die hun ruimten huurden van een onderhuurder van de eigenaar van het gebouw IMP. Die onderhuurder, Conceptors, heeft betrokkene geen vervangende ruimte aangeboden. IMP, waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt, wél: elders in het pand.

Inmiddels is gebleken dat de bestemming van het leegstaande schoolgebouw De Haar 200 Leidschendam, waar de gemeente onderwijs en opvang voor Oekraïnse kinderen wil regelen, gewijzigd moet worden voordat zulks mogelijk is. In het bestemmingsplan staat als bestemming ‘groen’. Het gebouw zou gedurende twee jaar in gebruik worden genomen. Dat zal ook gevolgen hebben voor het parkeren in de omliggende wijk, en het verkeersaanbod in de straten, zo erkent de gemeente.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter