Nieuws
Zorgen over behandeling bezwaarschriften

VVD-gemeenteraadslid Guus Beek maakt zich zorgen over de behandeling van bezwaarschriften die burgers bij de gemeente indienen tegen gemeentelijke besluiten. Aanleiding vormt een passage in het jaarverslag 2021 van de commissie. Daarin staat:

‘Het moreel kompas van juridische professionals (waaronder de secretarissen) moet dan ook scherper worden afgesteld, waarbij de behoefte van de rechtzoekende centraal staat. Omdat de wet, beleidsregels en interne werkinstructies leidend zijn laat dit doorgaans weinig ruimte voor de menselijke maat. Het gevolg is dat de burger gemakkelijk in de knel raakt. Van belang is om kritisch te reflecteren op de eigen gemeentelijke praktijk en met name op de lastige vragen en morele dilemma’s die zich daarin voordoen. Op deze manier kan beter worden omgegaan met de lastige gevallen waarover een besluit moeten worden genomen en waarover verantwoording moet worden afgelegd. Zo kan er meer ruimte worden gecreëerd voor de menselijke maat. Ook de commissie heeft hierin een zekere signaalfunctie en zal hierover in 2022 in gesprek gaan met de secretarissen, die op hun beurt het gesprek zullen aangaan met verweerders’.

Beek wil nu weten welke rol de secretarissen hebben en of zij verantwoordelijk voor het invoeren dan wel het onderhouden van met morele kompas binnen de gemeentelijke organisatie.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter