Nieuws
Financiële plaatje gemeente veel beter

De financiën van de gemeente verbeteren. Een te vormen coalitie kan in 2023 rekenen met een blijvend begrotingsoverschot van 1,6 miljoen euro. In 2024 is dat plus 3,8 miljoen, in 2025 plus 7,3 miljoen en in 2026 plus 3,9 miljoen.

Dat heeft wethouder Jan Willem Rouwendal (financiën) de gemeenteraad bericht in de zogenoemde Kaderbrief, een stuk dat de kaders voor de begroting 2023 en verder aangeeft. Eind 2021 werd voor 2023 nog een tekort van 6,2 miljoen euro berekend, voor 2024 een tekort van 3,3 miljoen euro. 2025 en 2026 kenden toen ook al een klein positief saldo.

In de Kaderbrief is geen nieuw beleid verwerkt aangezien er nu een nieuwe coalitie wordt gevormd. Daarnaast wijst Rouwendal op de oorlog in Oekraïne, vluchtelingenproblematiek, corona, stijgende inflatie en financiële problemen bij het rijk. Dit alles kan nog gevolgen hebben voor de gemeentelijke begroting.

In een zogenoemde Tussenrapportage over de begroting 2022 meldt Rouwendal dat daar een klein nadeel optreedt van 53.000 euro. Het voorspelde tekort van 5,6 miljoen euro is wel gezakt naar 2,6 miljoen euro. Indien gekeken wordt naar éénmalige mee- en tegenvallers kent de begroting zelfs een overschot van 7,4 miljoen euro.

Ook voor 2021 meldt Rouwendal positief nieuws. Vorig jaar kon worden afgesloten met een positief saldo van 1,7 miljoen euro. Gerekend werd met een tekort van 10,3 miljoen euro.

De uitgaven voor sociale voorzieningen en jeugdzorg vielen 7 miljoen euro lager uit dan gedacht. Daarnaast kreeg de gemeente meer geld van de rijksoverheid. Geplande activiteiten werden voor een bedrag van 2,7 miljoen euro doorgeschoven naar 2022. Daarnaast werden de investeringen gehalveerd: van 39,7 naar 18,9 miljoen euro. Ook werd er nog 5,5 miljoen euro uit de reserves gehaald.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter