Nieuws
Wirwar bij huisvesting

Gemeenten worden geconfronteerd met talrijke groepen mensen die zij geacht worden aan woonruimte te helpen. Het betreft niet alleen vluchtelingen uit Oekraïne doch ook asielzoekers, statushouders (asielzoekers die mogen blijven) en andere ‘bijzondere groepen’. Om een en ander te coördineren bestaan er diverse samenwerkingsverbanden. Een overzicht:

= Regionaal overleg opvang asielzoekers en statushouders Haaglanden. Is een beraad van provinciaal gedeputeerde en wethouders van gemeenten in Haaglanden. Doel: coördinatie en monitoring opvang asielzoekers van COA (Centraal orgaan opvang asielzoekers) en huisvesting statushouders,

= Provinciaal overleg opvang asielzoekers en statushouders in Zuid-Holland Is een beraad van de Commissaris der koning met vertegenwoordigers van gemeenten die een regiofunctie hebben. Doel: coördinatie en monitoring opvang asielzoekers van COA en huisvesting statushouders,

= Veiligheidsregio Haaglanden. Beraad van burgemeesters. Doel: opvang vluchtelingen uit Oekraïne.

De doelgroepen waar het om gaat zijn:

= Asielzoekers COA/Vluchtelingenwerk,

= Statushouders gekoppeld aan een gemeente (afkomstig uit asielzoekerscentra),

= Statushouders gekoppeld aan een regiogemeente,

= Overige statushouders,

= Vluchtelingen uit Oekraïne,

= Overige spoedzoekers: studenten, arbeidsmigranten, expats/buitenlandse kenniswerkers, mensen uit maatschappelijke opvang/beschermd wonen, mensen die geconfronteerd worden met echtscheidingen of andere verbroken relaties, mensen die elders weg moeten vanwege huisuitzettingen en/of gedwongen verkoop, tijdelijke herhuisvesting door herstructurering, zwerfjongeren, ex-gedetineerden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter