Nieuws
Zoektocht naar nieuwe bronnen drinkwater

Door klimaatverandering, bevolkingsgroei en de druk op de waterkwaliteit, is het niet meer vanzelfsprekend dat wij altijd kunnen beschikken over voldoende zoet water van goede kwaliteit. Dat heeft gevolgen voor de natuur, de land- en tuinbouw en andere van zoet water afhankelijke functies, zoals de levering van goed drinkwater. Drinkwaterbedrijf Dunea onderzoekt in het programma ‘Drinkwaterbronnen van de toekomst’ wat nodig en mogelijk is om ook in de toekomst voldoende drinkwater van goede kwaliteit te blijven leveren. Ook Hoogheemraadschap Delfland (gebied Voorburg) werkt op verschillende manieren aan een duurzame, toekomstbestendige zoetwatervoorziening. Dunea heeft Delfland uitgenodigd om samen op te trekken. Door in de verkenning samen te werken, wordt voorkomen dat dingen dubbel worden gedaan en dat zaken over het hoofd worden gezien of kansen gemist. (foto Delfland)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter