Nieuws
CDA-vragen over fietsveiligheid rotonden

Het CDA-gemeenteraadslid Lieke Muller is gevallen over een rapport van verkeersbureau VIA waarin staat dat de bij veel gemeenten geliefde rotondes voor fietsers onveiliger zijn dan gewone kruispunten. Zij heeft daarover een groot aantal vragen aan B&W gesteld:

= Is het het college van B&W bekend met dit rapport,

= Kan het college aangeven over hoeveel rotondes de gemeente beschikt,

= Kan het college aangeven op hoeveel rotondes respectievelijk fietsers dan wel auto’s voorrang hebben,

= Is het mogelijk dat het college de gemeenteraad specifiek informeert over het aantal ongevallen met fietsers op rotondes (periode: laatste vijf jaren). Indien mogelijk onderverdeeld op ongevallen op rotondes waar fietsers respectievelijk wel en geen voorrang hebben,

= Staan er op korte termijn rotondes op de ‘rol’ om aangepast te worden, dan wel kruispunten die omgebouwd worden naar rotondes en kan dan met de bovengenoemde inzichten rekening worden gehouden,

= Is er naar de mening van het college reden om op korte termijn aanpassingen te doen aan rotondes, gegeven de uitkomsten van het VIA onderzoek, zodat op alle rotondes tenminste de zelfde regels gelden,

= Is het college het met het CDA eens dat wegens de toegenomen aantallen fietsers en het gebruik van ebikes en bakfietsen extra zorg voor de veiligheid van fietsers in het verkeer extra aandacht verdiend,

= Is het college bereid extra aandacht aan het vervolg van dit onderzoek en de discussie over veiligheid voor fietsers op rotondes te geven, zodat er wat betreft verkeersveiligheid zo snel mogelijk stappen genomen kunnen worden,

= Is er op (basis)scholen bij fietslessen specifiek aandacht voor het gebruik door fietsers op rotondes en kruispunten. Zo nee, wil het college dit dan extra onder de aandacht van begeleiders en docenten brengen,

= Is er bij (lokale) rijscholen specifiek aandacht voor het gebruik van fietsers op rotondes. Zo nee, wil het college dit dan extra onder de aandacht van rijinstructeurs?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter