Nieuws
Geen messenverbod of preventief fouilleren

De gemeente zal geen messenverbod in de Algemene plaatselijke verordening (APV) opnemen noch overgaan tot het aanwijzen van gebieden waar preventief fouilleren wordt ingevoerd. Dat heeft burgemeester Jules Bijl het VVD-gemeenteraadslid Sabrina van den Heuvel laten weten in antwoorden op vragen over jeugdbenden in Leidschendam-Noord. Die kwamen onlangs in de publiciteit via Omroep West. Ook CDA-fractieleider Ron van Duffelen heeft vragen over de zaak gesteld.

Volgens Bijl komt het kabinet begin 2023 met wetgeving die het dragen van messen in de openbare ruimte verbiedt. B&W willen daarop wachten. Een messenverbod in de APV zou alleen voor wegen en publiek toegankelijke gebouwen gelden. Het moet bovendien gemotiveerd worden op basis van een uitgebreide veiligheidsanalyse door de politie.

Preventief fouilleren in een bepaald gebied kan alleen als er een verhoogd risico is voor de openbare orde en veiligheid in verband met steekpartijen. Dat is volgens de burgemeester niet zo. In de periode januari 2021 – mei 2022 deden zich in de gemeente 18 incidenten voor met steekwapens. Bij acht daarvan waren jongeren uit Leidschendam-Noord betrokken. Er was echter geen relatie met de overlastgevende groep jongeren die nu via Omroep West bekend is geworden.

Bijl stelt dat de gemeente geen criminele jeugdbenden kent. Er zijn wel vier overlastgevende groepen: wijk Bovenveen (Voorburg), Fluitpolderplein (Leidschendam), Prins Frederiklaan (Leidschendam) en rond de Koreaanse kerk (Leidschendam). Onder de leden van de groepen zijn er wel die een crimineel gedrag vertonen of een crimineel verleden hebben. De politie heeft scans van de groepen en deelt die informatie ook met woningcorporaties, jongerenwerk, gemeentelijke gebiedsregisseurs en handhaving.

De jeugdgroep die zich via Omroep West uitte beriep zich op het bezit en gebruik van messen en het ook verstoppen van mensen voor andere jongeren. Dat beeld wordt door politie en gemeente niet herkend, aldus Bijl. Tegelijk geeft hij aan dat het verstoppen van messen voor anderen bekend is. Hij noemt dat ‘zorgelijk’. Indien de messen gevonden worden maakt de politie dat via Instagram bekend, ter afschrikking.

De burgemeester ontkent dat er een toename is van overlastgevende jeugdgroepen in de gemeente. Er is landelijk wel een stijgende trend bij incidenten met steekwapens. Aan te nemen valt dat zulks ook het geval is in Leidschendam-Voorburg, al ontbreken concrete cijfers. (foto politie)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter