Nieuws
Op naar een duurzame fritesketen

Sinds maart 2019 werken de Provincie Zuid-Holland, Wageningen Environmental Research, HAS hogeschool en fritesproducent Farm Frites samen in de Groene Cirkel ‘Duurzame Fritesketen’. De resultaten in de afgelopen 3 jaar gaven aanleiding om op dezelfde goede voet verder te gaan. Daarom verlengden de partners het convenant ‘Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’.

De agrarische sector, de natuur en de omgevingskwaliteit staan onder grote druk. Grote maatschappelijke opgaven rondom duurzaamheid, klimaatverandering, circulaire economie en mondialisering vragen om nieuwe oplossingen en samenwerking tussen markt, overheid, kennis en onderwijs. Binnen de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen zetten de partners zich in voor het verminderen van broeikasgassen, het stimuleren van duurzame energie, het verduurzamen van mobiliteit en logistiek, het bevorderen van biodiversiteit en een gezonde bodem met voldoende organische stoffen. Dit doen zij door met de hele keten en de directe omgeving samen te werken op een open en gelijkwaardige manier.

De afgelopen 3 jaar hebben de partners volgens de Groene Cirkel-methodiek samengewerkt en daarmee mooie resultaten bereikt. Zo heeft Farm Frites haar bedrijventerrein vergroend met een levende natuurdijk van een halve kilometer lang. Deze wal versterkt de biodiversiteit en is een gezonde wandelplek voor de medewerkers. ,,Het is mooi om zo rondom één bedrijf met verschillende partners samen te werken aan diverse duurzaamheidsvraagstukken tegelijk. Dat levert prachtige oplossingen voor het bedrijf en de omgeving hier én biedt inspiratie voor anderen. Goed dat we dit nu voortzetten en samen verder kunnen bouwen”, aldus gedeputeerde Meindert Stolk.

De partners hebben samen de droom om een duurzame keten te ontwikkelen met als doelen een betere leefomgeving, een gezondere bodem en duurzame energie, logistiek en productie – met wereldwijde impact. Daarvoor willen de partners onder meer werken aan een klimaatadaptieve bodem, een natuurlijk productiesysteem en het circuleren van reststromen. Op naar een duurzame fritesketen.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter