Mening
Blog: Oekraïnse mist

De oorlog in Oekraïne woedt nu ruim drie maanden. Talrijke inwoners van dat land zijn gevlucht. Ook naar Nederland. Ook naar Leidschendam-Voorburg. Toch heerst er na al die tijd nog steeds grote onduidelijkheid over de activiteiten die de gemeente voor deze vluchtelingen onderneemt. En de mist wordt steeds dikker. Een overzicht:

– de gemeente gaat voor noodopvang. Er wordt gesproken over 100 Oekraïners. Dat getal verdwijnt even snel als het genoemd is. Net als de noodopvang zelf,

– de gemeente moet volgens een regionale taakstelling 136 Oekraïners opvangen. Er gebeurt echter niets,

– de gemeente zegt voor langdurige tijdelijke opvang te gaan. Genoemd wordt een termijn van 3,5 jaar. Later wordt dat officieel maximaal twee jaar (24 maanden),

– bij de zoektocht naar locaties wordt de blik vernauwd tot grote gebouwen waar grote groepen Oekraïners samen ondergebracht kunnen worden. Kleinere panden, die er wel zijn (ook in gemeentelijk bezit), worden afgewezen. Formeel omdat de beheerskosten te hoog oplopen,

– de gemeente trekt 1 miljoen euro uit voor de opvang van de Oekraïners. Dat wordt echter al snel naar 1,5 miljoen euro opgetrokken. Het geld zou voldoende moeten zijn voor de periode tot begin 2023. Later blijkt dat het hoogstens voor enkele maanden genoeg is. Ter vergelijking: Wassenaar maakt 2 miljoen euro vrij voor de opvang van 94 Oekraïners,

– over de opvang van de Oekraïners zelf doen voortdurend andere getallen de ronde: 136, 140-175, 300, weer 136, 200. De 136 blijken overigens in een hotel in Naaldwijk te zitten. Dat staat te boek als ‘noodopvang Leidschendam-Voorburg’; de gemeente betaalt voor hun verblijf,

– de idee dat de langdurige tijdelijke opvang zou kunnen dienen voor Oekraïnse vluchtelingen die bij particulieren in Leidschendam-Voorburg verblijven, vervalt. Dat mag volgens de regels niet. Over het aantal Oekraïners bij particulieren doen ook verschillende getallen de ronde: van bijna 400 tot nog geen 200,

– de gemeente kiest als langdurige tijdelijke opvang voor Vlietweg 16/17 in Leidschendam (bedrijfspark Overgoo). Er is een huurcontract getekend met IMP. IMP blijkt echter, indirect, alleen Vlietweg 17 te bezitten. Dit via een serie bv’s. Vlietweg 16 is eigendom van Dura Vermeer. Daarop gewezen stelt de gemeente dat IMP wel, ook weer via andere b.v.’s, ‘economisch’ eigenaar is van Vlietweg 16, maar niet juridisch,

– In Vlietweg 16/17 zitten bedrijven die daar ruimten hebben gehuurd. Deels als onderhuurder van weer andere huurders. De gemeente wil eind juli de verbouwing voor de komst van de Oekraïners klaar hebben. Dan zijn de huurcontracten van de ondernemers echter niet niet afgelopen. Sommigen lopen tot eind oktober,

– de gemeente claimt dat de ondernemers uit Vlietweg 16/17 vervangende ruimte krijgen aangeboden. Menig ondernemer heeft echter te horen gekregen dat men daar zelf voor moet zorgen,

– de gemeente zegt 2300 vierkante meter ruimte in Vlietweg 16/17 te huren. Later wordt dat bijgesteld naar 3000 vierkante meter. Volgens de gemeente is dat alle ruimte in beide panden. Die zijn echter tezamen 5200 vierkante meter groot. Gevraagd naar dat verschil geeft de gemeente aan het hele pand (dus de 5200 vierkante meter) te hebben gehuurd en te gaan inrichten. Of er dan ook meer Oekraïners gehuisvest kunnen worden is nog de vraag,

– de gemeenteraad krijgt te horen dat de ondernemers intern kunnen verhuizen van de voor- naar de achterzijde van Vlietweg 16/17. Later wordt dat gewijzigd in een andere locatie binnen bedrijventerrein Overgoo,

– de eerste Oekraïners zouden begin augustus in Vlietweg 16/17 moeten zitten.

Uit het overzicht blijkt dat vrijwel geen enkele bewering gedaan zijdens de gemeente, achteraf houdbaar bleek. Ook van het door de gemeente aangekondigde ene ‘loket’ voor de Oekraïnse zaak, kwam niets terecht. Dat mocht het Sociaal servicepunt gaan doen.

Een school voor Oekraïnse kinderen aan De Haar in Leidschendam is inmiddels open. Voor twaalf kinderen in de leeftijd 4-12 jaar. Er komen er nog 59 van een andere school. Meer is niet bekend. Er werd ook gesproken over ‘opvang’, maar dat begrip is niet nader ingevuld.

Ondertussen vertrekken de eerste Oekraïnse vluchtelingen al weer naar huis. Maar dat is voor de rijksoverheid nog geen reden de eisen inzake opvang bij te stellen. In tegendeel, gemeenten moeten de capaciteit verder opvoeren. Voor Leidschendam-Voorburg van 136 naar 204. Benieuwd tot wat voor nieuwe mistflarden dat bij de gemeente gaat leiden. En dan moet er tussendoor ook nog gewisseld worden van coalitie in het Raadhuis. Waarschuwing: zeer dichte mist verwacht.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter