Nieuws
Aanpak parkeerproblemen De Heuvel

De gemeente wil eind dit jaar starten met parkeermaatregelen in een deel van wijk De Heuvel Leidschendam om zo Mall-bezoekers ervan te weerhouden daar hun auto’s neer te zetten. Ingezet wordt op de invoering van een blauwe zone met een maximale parkeerduur van twee uur tussen 10.00 en 18.00 uur.

Het betreft de Burgemeester Keijzerlaan, Schout van Eijklaan, Dobbelaan (tussen Schout van Eijklaan en President Kennedyplein) en de Caan van Necklaan (tussen Schout van Eijklaan en Burgemeester Roeringlaan).

Daarnaast wordt privé parkeren georganiseerd op de openbare parkeerplaatsen voor de flats aan de Schout van Eijklaan en Caan van Necklaan. De belijning voor parkeervakken wordt overal verbeterd; op de Caan van Necklaan worden door een andere indeling 14 nieuwe parkeerplekken gecreëerd.

De maatregelen zijn onlangs besproken met omwonenden die zich gemeld hebben voor een klankbordgroep. De Heuvel geldt formeel als proef, ook voor andere wijken in de omgeving. Knelpunt is nog wel de handhaving van de maatregelen.

Volgens de gemeente betekent een parkeerdruk van meer dan 90 procent niet automatisch dat er maatregelen worden genomen. Dat gebeurt pas als omwonenden echt overlast ondervinden. Alsdan wordt eerst gekeken naar een andere inrichting van de openbare ruimte als oplossing. Daarna komen vergunningparkeren (mensen zonder vergunning mogen niet parkeren) en/of blauwe zone (weren van langparkeerders) aan de orde.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter