Nieuws
‘Rechtencheck’ voor alle ontvangers bijstand

B&W willen de zogenoemde ‘rechtencheck’ gaan uitvoeren bij alle ruim 1700 inwoners met een bijstandsuitkering. Dat zal gebeuren door ambtenaren van de afdeling werk, inkomen, jeugd en zorg. Er vindt geen selectie vooraf plaats.

Dat heeft wethouder Floor Kist het PvdA-gemeenteraadslid Suzanne Kok laten weten in antwoorden op vragen. Vlietnieuws heeft de afgelopen dagen over de rechtencheck, die op jaarbasis een besparing van 540.000 euro moet opleveren, bericht.

Inmiddels heeft ook GroenLinks-gemeenteraadslid Marie-Christine van der Gronde vragen aan de wethouder gesteld over het plan:

= In de Kadernota van vorig jaar werd geconstateerd dat, gezien de coronacrisis geen ruimte werd gezien om met het project van rechtencheck te starten. Afgelopen week ontving de gemeenteraad bericht dat het project alsnog van start gaat.

a) Is het college van B&W van mening dat de coronacrisis voorbij is? Welke voorspelling doet men met betrekking tot heropleving van het virus in Nederland, eventuele bijbehorende nieuwe beperkende maatregelen van de Rijksoverheid en de daarbij behorende financiële gevolgen voor mensen met een laag of onzeker inkomen? Op welke gegevens baseert het College deze voorspelling,

b) Hoe verhoudt zich de start van het project rechtencheck op dit moment met de stijgende energieprijzen en de verwachting dat de stijgende inflatie in de komende maanden zal leiden tot verdere beperking van de koopkracht van mensen met een laag inkomen? Op welke manier is met deze economische ontwikkelingen rekening gehouden in de verwachte opbrengst van de rechtencheck?

c) Zullen ambtenaren die meewerken aan het project rechtencheck ruimte krijgen om soepel om te gaan met regels, wanneer ze zien dat te strikte toepassing van de regels rampzalige gevolgen zal hebben voor individuele inwoners? Zo ja, hoe is dit gewaarborgd? Zo nee, waarom niet?

Bij de behandeling van de Kadernota verzekerde het College de gemeenteraad ervan dat de rechtencheck niet alleen in het nadeel, maar ook in het voordeel van inwoners kon werken. Dat wil zeggen: als tijdens de rechtencheck blijkt dat inwoners recht hebben op méér voorzieningen dan zij nu ontvangen, zou deze voorziening hen ook worden aangeboden,

= Als inwoners benieuwd zijn of zij recht hebben op méér voorzieningen dan zij op dit moment ontvangen, kunnen zij zich dan ook actief aanmelden voor een rechtencheck? Zoja, waar kunnen zij terecht? Zo nee, waarom niet?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter