Nieuws
Tekort bij uitgaven bijstand weg

B&W zijn erin geslaagd het tekort op het budget voor de bijstand terug te dringen van 2 miljoen euro in 2019 naar nul nu. Dat heeft wethouder Floor Kist de gemeenteraad bericht. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is tussen begin 2019 en eind 2021 gedaald van 1843 naar 1724. Dit ondanks een stijging medio 2020 in verband met coronamaatregelen.

De wethouder schrijft de daling toe aan het gemeentelijke participatie- en re-integratiebeleid. Dat heeft vruchten afgeworpen, aldus Kist. Er zijn veel meer mensen uit de bijstand gegaan dan er in kwamen. In de bijstand zitten vooral alleenstaande inwoners van vijftig jaar en ouder. Van alle bijstandsontvangers zit 45 procent maximaal vijf jaar in de uitkeringsregeling. Vier procent langer dan 20 jaar.

Bij degenen die al langer dan twee jaar bijstand ontvangen wordt ingezet op participatie in plaats van een snelle terugkeer naar betaald werk. Onderzoek heeft geleerd dat 42% participeert via welzijnsvoorzieningen; 21% doet vrijwilligerswerk; 18% heeft geen mogelijkheid tot participatie of doet al het hoogst haalbare; 11% is uitgestroomd richting dagbesteding; 8% stroomt uit naar een betaalde baan.

‘Hieruit kan geconcludeerd worden dat intensievere begeleiding op deze groep cliënten leidt tot een hogere participatie in de samenleving, een toename van vrijwilligers en zelfs uitstroom naar betaald werk. Daarnaast verbetert het ook het welbevinden, kunnen generationele problemen worden verholpen en vermindert het zorgkosten’, meldt Kist.

Overigens schetst de wethouder ook bedreigingen voor het hele bijstandssysteem: ‘Vrijwel iedere cliënt heeft uitdagingen op andere leefdomeinen. De stap naar werk is voor een deel van de bijstandsgerechtigden een stap te ver. Zij zullen eerst stappen moeten maken naar activatie en participatie via welzijnsactiviteiten. Dat betekent dat zij nog niet uitstromen naar betaald werk. De gemeente kan niet op iedereen inzetten door beperkte middelen en capaciteit; een focus is nodig. Regionale middelen zijn veelal incidenteel. Dat betekent dat er met deze middelen geen structurele extra inzet kan worden gecreëerd’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter