Nieuws
Den Haag laat Leidschendam-Voorburg blauwtje lopen

Den Haag gaat vooralsnog niet in op de wensen van de collega’s in Leidschendam-Voorburg over de herontwikkeling van het gebied Anna van Hannoverstraat 4: het voormalige ministerie van Sociale Zaken aan de Haagse kant van station Laan van Nieuw Oost Indië. Dat blijkt uit de antwoorden van B&W op opmerkingen die B&W van Leidschendam-Voorburg maakten over de voornemens.

B&W van Leidschendam-Voorburg maakten zich vooral druk over de effecten van de Haagse plannen op de nabijgelegen delen van Voorburg. Zo waren er vragen over het verkeersaanbod en wegenstructuur; het effect op leefbaarheid en gezondheid, parkeren, gebruik van grondwater als alternatieve energiebron; milieueffecten zoals een toename van luchtvervuiling en geluidhinder.

B&W van Leidschendam-Voorburg vroegen de Haagse collega’s om een betere afstemming van de plannen met hen omdat de effecten ervan niet bij gemeentegrenzen ophouden. Zo werd erop gewezen dat de bouw van vier woontorens van elk 75 meter hoog een forse invloed heeft op de omgeving; dus ook in Voorburg. Daarnaast pleitten B&W ervoor om nu ook al rekening te houden met bouwplannen aan de andere kant van het station (de Voorburgse kant).

Mobiliteit en infrastructuur worden ‘afhankelijk van aard en omvang van het (bouw)programma’ meegenomen in een nog op te stellen milieu effect rapportage (MER) zo meldt Den Haag. In een nog te maken bestemmingsplan zal worden ingegaan op mobiliteit, parkeren en waterhuishouding. Op ‘hoofdlijnen’ zal daar ook iets in komen te staan over effecten tijdens de bouw.

Over bouwplannen elders stelt Den Haag dat daar nog geen rekening mee kan worden gehouden want die zijn nog niet uitgewerkt. Over de woontorens wordt opgemerkt dat er in het bestemmingsplan voorwaarden komen te staan voor de uitwerking van de plannen.

B&W van Den Haag geven aan nog wel met de collega’s in Leidschendam-Voorburg te willen praten over de omvang van het ‘onderzoeksgebied’ maar alleen ‘waar relevant’ en ‘indien nodig’.

Uit de stukken blijkt verder dat het ministerie als gebouw niet hergebruikt kan worden; zelfs het casco niet. Het behoud van delen ervan is economisch ook niet haalbaar. Wat het station betreft meldt Den Haag dat de herontwikkeling daarvan pas in een veel later stadium zal plaatsvinden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter