Nieuws
Voedselbank: 160 pakketten per week

De Voedselbank Leidschendam-Voorburg verzorgt 160 voedselpakketten per week, goed voor 350 mensen waaronder 160 kinderen. Dat blijkt uit het Beleidsplan 2022-2023. De Voedselbank bestaat 20 jaar. Uitgiftepunten zijn Van Alphenstraat 63 Voorburg, Damhouderslaan 2 Leidschendam en Burgemeester Roeringlaan 6 Leidschendam. Er zijn 25 vrijwilligers voor de organisatie actief.

De voedselpakketten zijn bedoeld voor die mensen in de samenleving die niet in staat zijn om zelf te voorzien in de eerste levensbehoeften. Tevens draagt de Voedselbank bij aan het tegengaan van voedselverspilling.

De Voedselbank is volledig afhankelijk van donaties van voedsel door producenten, supermarkten, groothandels en inzamelingen door particulieren, kerken, scholen en andere organisaties. Wat de financiën betreft draait de Voedselbank op donaties, giften, collectes en goede doelenstichtingen.

In het Beleidsplan staan 7 thema’s die van cruciaal belang zijn voor de kwaliteit en de continuïteit van het functioneren van de Voedselbank: Het (blijven) vinden en (blijven) bereiken van de cliënten; Het verder optimaliseren van de voedselverwerving; Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de voedselpakketten; Het bewaken van de focus; Het borgen van kwaliteit en continuïteit van vrijwilligers; Financieel gezond blijven; Het inzetten van communicatiemiddelen.

In het Beleidsplan wordt geconcludeerd dat de belangrijkste doelstelling zou moeten zijn het zichzelf overbodig maken. ‘Vooralsnog lijkt dit echter een illusie en blijft de Voedselbank voorlopig nog broodnodig’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter