Nieuws
Nu wel lof GroenLinks voor wethouder

Weken nadat GroenLinks een motie van afkeuring tegen de ‘eigen’ wethouder Floor Kist steunde, heeft fractieleider Nathalie van Weers lof geuit voor de bestuurder. ‘Ik wil nog wel benadrukken dat Floor één van de hardst werkende en talentvolle wethouders is die deze gemeente ooit gehad heeft’, schrijft ze in een bericht aan de leden.

De motie werd door de PvdA ingediend bij een debat over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dat debat liep ‘volkomen uit de hand’, volgens Van Weers. ‘Dat juist onze wethouder de meest belangrijke motie van vorig jaar, de realisatie van flexwoningen voor statushouders, op pauze zette, was voor ons moeilijk te verwerken. Met veel verdriet en pijn in ons hart hebben wij dan ook de motie van afkeuring tegen Floor Kist van de PvdA gesteund’.

In hetzelfde bericht geeft GroenLinks-gemeenteraadslid Kees Elenbaas, woordvoerder bij het debat, ook uitleg over de handelwijze van zijn fractie:

‘Ik moet toegeven dat ik me mijn debuut in de raad anders had voorgesteld, maar het is in ieder geval niet ongemerkt voorbij gegaan.

Er kwamen en komen veel reacties op onze steun aan een motie van afkeuring tegen wethouder Floor Kist. Dit zou ongehoord en onverantwoordelijk zijn. En ik begrijp dat er ook GroenLinksers zijn die vinden dat we dit niet hadden moeten doen. Toegegeven, het is blijkbaar een precedent in deze gemeente en het is een politiek zwaar middel. Maar het gaat hier voor mij en de hele fractie ook om een fundamentele en ernstige politieke kwestie.

Ik wil graag een poging doen nogmaals uit te leggen waarom ik samen met de PvdA, de SP en de CU de motie heb ingediend en gesteund.

Onze fractie heeft keihard gewerkt om samen met de CU op 7 december 2021 een motie unaniem aangenomen te krijgen, waarbij het college de opdracht kreeg zo snel mogelijk flexwoningen voor vluchtelingen te vinden.

Op dit moment zitten we in de situatie dat onze gemeente niet één opvangplek voor vluchtelingen heeft. Niet één.

Bij de verdeling van 2000 opvangplekken in de regio Haaglanden direct na de inval van Rusland in Oekraïne bleef onze gemeente zo lang stil dat de andere gemeenten in de regio de 2000 plekken voor hun rekening namen.

De verklaring voor deze stilte was dat Leidschendam Voorburg naar meer langdurige opvang wilde zoeken. Die is inmiddels gevonden in Overgoo, waar 140 opvangplekken kunnen komen. Hoe lang de verbouwing daar gaat duren is onduidelijk, maar ongetwijfeld langer dan de voorspelde 3 maanden. Bovendien hebben we de verplichting om vanaf 23 juni aanstaande over tenminste 223 opvangplekken voor vluchtelingen te beschikken. Wij horen voor die vluchtelingen op te komen en tenminste een poging te doen om de gemeente in de juiste solidaire richting te sturen.

Wat het college van B&W op dit voor ons zo belangrijke dossier heeft gedaan, is te weinig en te laat. Daarom hebben wij een motie van afkeuring mede ingediend, die eigenlijk misschien wel voor het hele college had moeten gelden, maar de wethouder heeft ervoor gekozen om deze ‘gele kaart’ alleen te incasseren.

Ik begrijp – en hij heeft mij dat ook persoonlijk duidelijk gemaakt – dat dit pijnlijk voor hem is. Voor ons als fractie is dit ook pijnlijk. Maar het gaat hier niet om loyaliteit, of over de staat van dienst van Floor, maar om een inhoudelijke motie van afkeuring en om de zo belangrijke opvang van vluchtelingen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter