Nieuws
Vragen over maaien Nieuwe Driemanspolder

De ChristenUnie wil van B&W weten hoe het mogelijk is dat er in de Nieuwe Driemanspolder tussen Wilsveen, Zoetermeer en Den Haag in de tweede helft van mei is gemaaid terwijl het een natuurgebied is waar veel vogels broeden. In Leidschendam-Voorburg is het beleid dat in dit soort gebieden pas na 1 juni dan wel medio juni wordt gemaaid.

‘Is de gemeente bekend met het gevoelige karakter van de Driemanspolder voor vogels en natuurbeheer en dat de provincie geld steekt in het behoud en het bevorderen van veenweidevogels? Wat is het groenbeheer en maaiplan voor de Driemanspolder en welke rol heeft de gemeente daarin? Waarom is er gekozen voor maaien in mei? Indien er geen invloed is op het groenbeheer en maaiplan, is de gemeente dan bereidt om in gesprek te gaan over het tijdstip van maaien voor toekomstige momenten en hierover terug te koppelen?’

Inmiddels heeft de eigenaar van Wilsveen 30, een stuk land van vier hectare tussen de weg en de Nieuwe Driemanspolder, aangegeven zijn gebied met twee meter te willen ophogen. Daarbij wil hij ook drie sloten dempen. Volgens de eigenaar komen de werken het landbouwkundig gebruik, de stabiliteit en de waterhuishouding ten goede. Nu verzakt de bodem. Er is sprake van kwelvorming vanuit de Molenvaart, onder de waterkering van Hoogheemraadschap Rijnland door. Het talud van de dijk wordt steeds steiler waardoor maaien steeds moeilijker en gevaarlijker wordt. In plaats van de drie sloten zou er één nieuwe watergang kunnen komen. De vruchtbare bovenlaag wil de eigenaar afgraven om die nadat het terrein is opgehoogd, die weer terug te storten.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter