Mening
Blog: ‘We moeten nu ingrijpen’

Ruim een jaar na de opening in maart 2021 is het al een traditie geworden: verkeerschaos rond de Mall. Met effecten in heel Leidschendam-Voorburg en zelfs daar buiten op de rijkswegen.

Met Hemelvaart was het zo, met Pinksteren nog in sterkere mate. Een geblokkeerde N14, vaststaande kruisende wegen. Politie nergens te bekennen. Afgesloten parkeergelegenheden. Omliggende wijken vol blik, inclusief grasvelden tot in Leidschendam-Noord.

‘We moeten nu ingrijpen’, liet verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen in februari aan de gemeenteraad weten. ‘We kunnen niet om maatregelen heen. Maatregelen moeten’.

Haar teksten vormden de begeleiding van een brief die zij eind december 2021 naar de gemeenteraad zond. Daarin stonden maatregelen ter waarde van 1,2 miljoen euro, oplopend naar bijna 2 miljoen in latere jaren. Het pakket:

Verbreding Heuvelweg richting N14, verkeerscamera’s, bewegwijzering, parkeerroutesysteem, verbeteren tramhalte Heuvelweg, scherper optreden Mobiliteitscentrum, meer verkeersregelaars, beter afstellen verkeerslichten, invoeren slimme verkeerslichten, plaatsen dynamische borden, verzorgen actuele verkeersinformatie, stimuleren gebruik openbaar vervoer en fiets, inzet deelvervoer, P&R-voorziening bij A4 maken, shuttle Station Mariahoeve-Mall, bewaakte fietsenstalling bouwen, thuisbezorging vanuit Mall regelen.

Een termijn waarbinnen dit alles gerealiseerd is, stond nergens. Een groot deel van de maatregelen was trouwens al eerder aangekondigd dan wel geopperd. Alleen gebeurde, en gebeurt, er niets.

‘Omdat het gaat om structurele ingrepen heeft dit tijd nodig om te realiseren. Intussen blijven we doen wat we vorig jaar zijn begonnen en dat is om de verkeersstromen zo goed mogelijk te begeleiden naar en van de Mall’, liet de woordvoerster van de wethouder na de verkeersproblemen met Hemelvaart weten. En: ‘Maar er zullen ook dan altijd situaties zijn waarop er meer verkeer is dan wat de wegen en de parkeerterreinen bij de Mall aan kunnen. Dit was bij het vroegere winkelcentrum ook al zo’.

Het zo goed mogelijk begeleiden van verkeer; dat hoeft niet (meer) als alles vast staat. En dat het vroeger ook al zo was, is een dooddoener van de eerste orde. Het gaat immers om de dag van vandaag. Mensen staan nú in de file; de gemeente is nú onbereikbaar, wijken worden nú volgeplempt met blik.

De uitspraken vanuit het Raadhuis hebben iets fatalistisch. Zo van: ‘Het is nu eenmaal zo’. Maar wie besloten nu eigenlijk dat Leidsenhage de Mall kon en mocht worden? De lokale politici in B&W en gemeenteraad. En wie besloot tevens dat de wegen rondom het winkelcentrum niet aangepast hoefden te worden want die konden alle verkeer wel aan? Precies, diezelfde politici.

Nu roepen woordvoerders van de fracties in de gemeenteraad om het hardst om ‘snelle actie’. En laat de wethouder bij elk onderwerp weten dat het ‘de hoogste prioriteit’ heeft. Maar niemand die de hand in eigen boezem steekt en erkent dat de Mall op die plek een verschrikkelijke miskleun is.

De overlast voor omliggende wijken is ‘heel vervelend’ aldus de wethouder. De problemen worden ‘nu’ in kaart gebracht, samen met de bewoners. Soortgelijke teksten vielen een jaar geleden ook al te horen. Maar ja, de uitkomsten van onderzoeken naar de parkeeroverlast werden ondertussen wel als ‘niet representatief’ terzijde gelegd.

Nu wordt er voor een deel van de wijk De Heuvel een pakket maatregelen voorbereid. Dat ligt er ‘naar verwachting’ eind van dit jaar. Invoering, vraagteken. En de andere wijken rond de Mall? Nog ongewis.

Het is allemaal pappen en nathouden. Hopen op een wonder dat er niet komt. Mall-eigenaar URW vragen minstens de helft van de maatregelen die Van Eekelen wil doorvoeren te betalen, oogt leuk, zet echter geen zoden aan de dijk. Ongeacht wie de rekening betaalt: de problemen blijven. Nog jaren. De werken aan de N14 en de kruisingen laten nog een jaar of 5 op zich wachten. Minstens.

Ondertussen zijn radicale maatregelen nodig. Wat te denken van betaald parkeren bij de Mall? Een tientje per uur bijvoorbeeld. Waarbij tegelijk alle omliggende wijken voor Mall-parkeerders worden afgesloten.

Een andere: het afsluiten van Heuvelweg en Noordsingel bij de N14 als de verkeersdruk erom vraagt. Selectieve toegang heet zo iets. Lag ooit ter tafel voor het Damcentrum in Leidschendam toen het daar druk was. Dus waarom niet bij de Mall?

Of deze: parkeerterreinen zijdens de gemeente op drukke Mall-dagen vorderen dan wel verplicht open stellen voor bezoekers van het winkelcentrum. Bijvoorbeeld parkeerterrein bij Station Mariahoeve (Appelgaarde); parkeerterrein bij Servicecentrum gemeente; parkeerterrein en -garage ziekenhuis Antoniushove; parkeergarages en -kelders bij kantoren aan de Haagse zijde van Station Mariahoeve.

Wat er ook gebeurt, één ding is zonder meer nodig: politici moeten ophouden met het vertellen van sprookjes over de Mall en het doen van loze beloften. De realiteit stelt hen onverbiddelijk bloot. Keer op keer weer.

En als de erkenning dat men het probleem eigenlijk niet kan oplossen te zwaar valt, is er nog maar één uitweg: plaats maken voor iemand die daar met snelheid wel het lef, de moed en het doorzettingsvermogen toe heeft. Dat heet je verantwoordelijkheid nemen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter