Nieuws
Geen voorrang eigen inwoners

Inwoners van Leidschendam-Voorburg krijgen geen voorrang bij de toewijzing van sociale woningen. De gemeenteraad verwierp een motie van CDA’er Ron van Duffelen waarin B&W werden gevraagd die mogelijkheid te onderzoeken. De nieuwe coalitiepartijen VVD, GBLV (minus raadslid Koos van Wissen) en D66 keerden zich tegen het voorstel, net als oppositiepartij PvdA.

Andere voorstellen van het CDA en de SP inzake de sociale woningbouw sneuvelden ook door toedoen van VVD, GBLV en D66. Het ging daarbij onder meer om het vasthouden van 30 procent sociale woningbouw per bouwproject; het herzien van oude afspraken met ontwikkelaars zodat er toch 30 procent sociale woningbouw in hun project gerealiseerd zou moeten worden; het afwijken van de minimale oppervlakte voor een sociale woning van 55 vierkante meter; het alleen toekennen van subsidie uit het zogenoemde Vereveningsfonds van de gemeente bij de bouw van sociale woningen groter dan 55 vierkante meter.

Met algemene stemmen nam de gemeenteraad een voorstel van de SP over om te gaan onderzoeken of er binnen de gemeente zelf woningcorporaties opgericht kunnen worden waarbij die dan ook zijdens de gemeente worden ondersteund.

De gemeenteraad bepaalde verder dat bij subsidie die schoolbesturen krijgen voor duurzaamheidsmaatregelen, ventilatiesystemen meegenomen moeten worden. Een voorstel van de oppositiepartijen om gokreclames in de buitenruimte in de toekomst te gaan verbieden werd aangehouden. Niet duidelijk is of zulks juridisch wel kan. Dat wordt nu eerst uitgezocht.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter