Nieuws
Ruimere openingstijden Mall tegen verkeerschaos

B&W is met de directie van de Mall, URW, in gesprek over ruimere openingstijden op dagen zoals Pinksteren en Hemelvaart. Dat moet helpen bij een betere spreiding van bezoekers over de dag, en daarmee tegen het ontstaan van een verkeerschaos rond het winkelcentrum.

Dat heeft een woordvoerster van B&W laten weten in antwoord op vragen van Vlietnieuws over de verkeersproblemen met Pinksteren. Eerder liep de zaak rond Hemelvaart al uit de hand. Toen verwezen B&W naar te nemen blijvende maatregelen. De invoering daarvan kost echter tijd, zo werd gezegd. Ondertussen bleef de gemeente het verkeer zo goed mogelijk begeleiden. Bovendien was er vroeger rond Leidsenhage ook sprake van verkeersoverlast, zo luidde het commentaar.

De antwoorden van B&W op de door Vlietnieuws gestelde vragen:

= Met Hemelvaart stond de hele boel al vast rond het winkelcentrum. Toen gaven jullie het eerder aangehaalde antwoord. Houden jullie dat zo staande nu de chaos met Pinksteren nog groter was?

We zien dat de maatregelen die tot dusver getroffen zijn op de meeste dagen effect hebben. De problemen ontstaan vooral op het moment dat de parkeerterreinen van de Mall vol zijn. Vanaf dat moment loopt het verkeer op de omliggende wegen vast. Ook zien we dat aanwijzingen van de verkeersregelaars niet altijd opgevolgd worden waardoor kruispunten geblokkeerd raken en ook regulier verkeer niet kan doorstromen. 2e Pinksterdag was de drukste dag bij de Mall tot dusver. We doen er alles aan om de overlast te beperken, maar kunnen niet voorkomen dat er toch een aantal dagen in het jaar zijn waar er meer bezoekers met de auto komen dan dat er parkeerplaatsen zijn bij de Mall. Daarnaast moeten we niet vergeten dat de N14 sowieso een heel drukke verkeersader is met verkeer wat niet bestemming Mall heeft.

= Er is een oproep gedaan met de fiets of openbaar vervoer te komen. Dat heeft kennelijk geen enkel effect gehad; of wel?

Hier hebben we nog geen sluitend antwoord op, daarvoor waren de omstandigheden tijdens Hemelvaartsdag en 1e en 2e Pinksterdag te verschillend. Bijvoorbeeld door het slechte weer zagen we veel minder fietsen in de rekken staan.

= De parkeerterreinen bij de Mall zijn afgesloten; omliggende wijken echter niet. Die zouden toch worden afgesloten om te voorkomen dat Mall-bezoekers daar  gingen parkeren? Waarom is dat niet gebeurd?

We hebben in het najaar een proef gedaan met het afsluiten van de wijken. Dit leidde echter al bij veel minder bezoekers tot chaotische momenten op straat, waardoor we dat toen niet als succesvol hebben ervaren.

= Waarom wordt er op de gelijkvloerse kruisingen van de N14 niet ingegrepen. Nu blijven automobilisten de Noordsingel en Heuvelweg maar inrijden terwijl daar alles al vast staat. Waarom worden die niet afgesloten?

Op de kruisingen met de N14 kan en mag niet door de gemeente worden ingegrepen omdat dit een rijksweg is.

= Er is een mobiliteitscentrum opgezet. Wat heeft dat gedaan dit weekeinde?

We hebben iedere dag op locatie in samenwerking met de verkeerscentrale, de Mall en met behulp van verkeersregelaars het verkeer zo goed mogelijk geprobeerd te begeleiden. Daarnaast hebben we via real time informatie via onder andere Facebook, Waze en Google maps het instromend verkeer geïnformeerd over de verkeers- en parkeer situatie bij de Mall.

= Door een betere afstemming van stoplichten was de doorstroming verbeterd; niets van gebleken.

Zolang er bij de Mall parkeerplaatsen vrij zijn, is de doorstroming in en uit de Mall beter door de nieuwe instellingen van de verkeerslichten. Het probleem met de doorstroming op 1e en 2e Pinksterdag ontstond op het moment dat de parkeerterreinen helemaal vol stonden. En er nog steeds veel aanbod van verkeer op de N14 en in de richting van de Mall was.

= Welke conclusies worden uit de gebeurtenissen getrokken?

2e Pinksterdag was de drukste dag tot dusver sinds de opening van De Mall. Er zullen altijd dagen voor blijven komen waarop meer mensen met de auto naar de Mall komen dan dat er parkeerplekken zijn. Zowel zondag als Pinstermaandag waren er substantieel meer bezoekers dan op Hemelvaartsdag en samen met het slechte weer zorgde dit er voor dat alle parkeerterreinen een groot deel van de middag vol stonden. Op dat moment kunnen de weggebruikers niet meer de parkeerterreinen oprijden en zie je dit terug op de toegangswegen. En dan blijft over om het verkeer zo goed mogelijk te begeleiden, maar kunnen we vertragingen niet meer voorkomen. Als dit verder terugslaat naar de Vliettunnel, dan zien we ook op het onderliggend wegennet dat er sluipverkeer ontstaat.

We blijven communiceren over alternatieve manieren om naar de Mall te komen, ook op de dag zelf via real time informatie. In overleg met Gemeente Den Haag wordt gekeken naar het realiseren van een P+R, als extra parkeeroptie, als de terreinen van de Mall vol staan. Dit kan ook gebruikt worden als alternatieve parkeerplek voor medewerkers van de Mall, zodat zij niet een hele dag een parkeerplek bij de Mall bezet houden. Daarnaast zijn we in gesprek met de Mall over ruimere openingstijden op dit soort dagen. Dit helpt bij een betere spreiding van bezoekers van de Mall over de dag.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter