Nieuws
Delfland houdt tarieven in 2023 gelijk

Het Hoogheemraadschap Delfland, waar Voorburg onder valt,  heeft de ambities en opgaven voor het komende jaar verwoord in de Kadernota 2023. De organisatie staat voor een stevige uitdaging. Het is en wordt steeds belangrijker dat water een prominente rol krijgt in gebiedsprocessen zodat Delfland, samen met partners in het gebied kan blijven zorgen voor droge voeten en schoon en voldoende water.

Ondanks de inflatie, schaarste van grondstoffen, krapte op de arbeidsmarkt en een verhoogd risico van cyberaanvallen ligt Delfland goed op koers. Het college zet onverminderd in op zaken  als klimaatverandering, bodemdaling, woningbouwopgave, energietransitie en Europees beleid.

De afgelopen jaren is hiervoor een solide financiële basis gelegd. Ook in 2023 wil het college de lasten voor burgers en bedrijven gelijk houden. Tegelijkertijd doen zich door externe ontwikkelingen onzekerheden voor die daarop van invloed kunnen zijn in de komende jaren. (foto Delfland)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter