Nieuws
Vijf wethouders bij nieuwe coalitie

De nieuwe coalitie van VVD, GBLV en D66 gaat werken met vijf wethouders; één meer dan in de huidige coalitie. De nieuwe wethouders zijn:

= Astrid van Eekelen (VVD). Nu ook al wethouder. Portefeuille wordt economie, sport, werk, participatie/re-integratie, coördinatie sociaal domein, LHBTIQ+, ruimtelijke projecten,

= Bianca Bremer (GBLV). Nu gemeenteraadslid. Portefeuille wordt ruimtelijke ontwikkeling, woningbouw, welzijn, monumenten/archeologie,

= Philip van Veller (VVD). Nu gemeenteraadslid. Portefeuille wordt financiën, regionale samenwerking, inkomenssteun, omgevingswet en -visie,

= Jeffrey Keus (GBLV). Nu wethouder in Rijswijk voor Gemeentebelangen Rijswijk. Portefeuille wordt mobiliteit, jeugdzorg, onderwijs, innovatie, recreatie/toerisme,

= Marcel Belt (D66). Nu Hoogheemraad Delfland. Portefeuille wordt duurzaamheid, energie omwenteling, klimaat, openbare ruimte, zorg, cultuur/kunst, burgerparticipatie.

Astrid van Eekelen en Bianca Bremer hadden al bij de gemeenteraadsverkiezing laten weten graag wethouder te willen worden. D66-voorman Wouter Jorissen had die voorkeur niet uitgesproken. Hij ziet nu dus ook van die benoeming af.

Het overgaan tot vijf wethouders is onder meer besloten op advies van gemeenteambtenaren. Drie wethouders (het alternatief) werd als onwerkbaar beschouwd gezien alle gemeentelijke taken. Ook de ‘oplossing’ om de burgemeester meer taken te geven viel na rijp beraad af.

Overigens is er tot in het afgelopen weekeinde nog ‘gesteggeld’ over de portefeuilleverdeling tussen de drie partijen. (foto Ap de Heus)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter