Nieuws
CDA pleit weer voor nieuwe Vlietbrug

,,De chaos rond de Mall met Hemelvaart en Pinksteren vraagt om zelfreflectie van de politiek en om daadkracht om daadwerkelijk maatregelen te nemen om de bereikbaarheid te verbeteren. Een extra oeververbinding is daarbij voor ons nog steeds in beeld.’’ Dat heeft CDA-fractieleider Ron van Duffelen gezegd in een reactie op het coalitieakkoord van VVD, GBLV en D66. Daarin staat een nieuwe Vlietbrug niet.

De huidige coalitie deed onder verantwoordelijkheid van wethouder Juliette Bouw (CDA) wel een voorstel voor een nieuwe Vlietbrug. Dat idee werd door een meerderheid in de gemeenteraaf afgewezen. Daarbij stemden coalitiepartijen PvdA en GroenLinks met de oppositie – waar onder GBLV en D66 – mee tegen het project. De VVD was als coalitiepartij voor de nieuwe oeververbinding. De ruimtelijke reservering voor de aanleg van een Vlietbrug is door de gemeente formeel geschrapt. Ook dat gebeurde door toedoen van een meerderheid in de gemeenteraad.

Van Duffelen heeft aangegeven te willen samenwerken met de nieuwe coalitie. ,,Het CDA ging de gemeenteraadsverkiezing in met het programma ‘Verbindend aan de Vliet’. Hierin ligt de uitdaging voor de komende periode. Deze tijd snakt naar verbinding en naar een overheid die mensen in staat stelt mee te doen, samen te laten leven, de brug slaat tussen groepen en mensen de betekenis van samen te laten zien. Het CDA steekt de hand uit naar de nieuwe coalitie om samen te werken, samen sterker te staan en samen verder te komen.”

Volgens de CDA’er zullen er de komende jaren woningen in met name het sociale en middensegment gerealiseerd moeten worden, er zal geïnvesteerd moeten worden in duurzaamheid en de bereikbaarheid moet worden aangepakt. Vandaar zijn opmerking over de Vlietbrug.

Ron van Duffelen: ,,De nieuwe coalitie heeft voornamelijk een liberale signatuur. Het gaat in onze gemeente echter niet alleen om de inwoners die zichzelf toch wel redden. Voor het CDA is de gemeente juist het schild voor degenen die even niet mee kunnen komen en dat steuntje in de rug nodig hebben. We zullen de nieuwe coalitie daar kritisch op volgen.” (foto CDA 2018)

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter