Nieuws
Wegwerken Stompwijk vergen miljoenen meer

De herinrichting van de Dr. van Noortstraat in Stompwijk gaat veel meer kosten dan de beschikbare 1,85 miljoen euro. Voorlopige berekeningen komen uit op 5,8 miljoen euro. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen de gemeenteraad bericht.

De Dr. van Noortstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Het wordt een éénrichtingsweg (Stompwijk uit) voor bestemmingsverkeer met 30 kilometer als maximum snelheid. De rijbaan wordt versmald door parkeerplekken op de rijbaan. Er komen ook een stoep en een fietsstrook. Langs de weg komt nieuwe verlichting.

De hele weg wordt opgehoogd. Dat gebeurt samen met het Hoogheemraadschap Rijnland (langs de weg loopt de Stompwijksevaart). De ophoging vergt ook maatregelen aan bruggen en opritten. Daarbij is maatwerk nodig. Dat moet nog met de eigenaren afgesproken worden.

Bij de kruising met de Meerlaan kan de weg over een lengte van 200 meter niet opgehoogd worden. Hier moet een nieuwe verhoogde kadewand uitkomst brengen. Die wordt samen met het Hoogheemraadschap aangelegd.

De riolering onder de Dr. van Noortstraat moet grotendeels vervangen worden. Tevens zijn maatregelen nodig tegen grondwateroverlast bij de woningen.

Begin 2023 moet er een uitwerkingsplan zijn voor de grondwerken. In 2023 moet ook gestart worden met de rioleringswerken. Omdat er aan de Dr. van Noortstraat nieuwe woningen gebouwd gaan worden is een fasering van de werken aan de straat nodig, anders wordt alles weer kapot gereden door bouwverkeer.

De hogere kosten verklaart de wethouder door prijsstijgingen, het vervangen van de kademuur, het ophogen van de weg en de nodige fasering. Er wordt wel van uitgegaan dat het Hoogheemraadschap en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een bijdrage aan de kosten leveren.

Op basis van de uitwerking van de plannen wil de wethouder met een nader voorstel over de kosten en de dekking ervan naar de gemeenteraad komen. Gekeken wordt nog naar de inrichting van twee parkeerplaatsen, het doortrekken van de stoep aan de zuidwest kant van de Dr. van Noortstraat en het herinrichten van het plein bij de Laurentiuskerk. (foto gemeente LV)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter