Nieuws
Bedrijven stappen uit belangenorganisatie Vlietzone

Bedrijvenbelang Westvlietweg en BIZ Westvlietweg, beide organisaties van ondernemingen op bedrijfsterrein Westvliet, stappen uit de Vlietzoom Alliantie; een belangenorganisatie van bedrijven, sportverenigingen, bewonersorganisaties en cultuurinstellingen aan de Westvlietweg. Volgens beide organisaties heeft de Alliantie steeds minder oog voor economische belangen.

‘Het tekort aan bedrijfsruimte in de regio Den Haag is ernstig. BIZ Westvlietweg heeft in 2019 door twee bureaus een visie voor het verouderde werkgebied laten opstellen. Het wordt de hoogste tijd dat deze visie uitvoering krijgt’, aldus een verklaring van beide bedrijfsorganisaties.

‘BIZ Westvlietweg en BBW willen dit daarom tot het hoofddoel maken en niet telkens in overleg vervallen, waarbij economische- en werkgelegenheidsaspecten onderbelicht blijven. Het kan niet zo zijn dat alles bij het oude moet blijven’.

In de visie uit 2019 staat een uitbreiding en herinrichting van het bedrijfsterrein Westvliet, inclusief een nieuwe toegangsweg vanaf de A12 bij Prins Clausplein, en de aanleg van een haven door een zijtak van de Vliet aan te leggen.

Onder leiding van de provincie Zuid-Holland werken gemeenten en waterschappen al tijden aan een visie op de Vlietzone/Vlietzoom: het gebied tussen Vliet en A4. Westvliet ligt op Haags grondgebied. Den Haag wil er bedrijven vanuit de Binckhorst naar toe verplaatsen. Daarnaast plant Den Haag woningbouw in het gebied. Leidschendam-Voorburg zint op natuur- en recreatie, sportvoorzieningen en behoud van cultuur-historische waarden zoals buitenplaatsen. De Vlietzoom Alliantie richt zich op beide gemeenten.

BIZ Westvlietweg en BBW willen wel in gesprek blijven met de partners binnen de Vlietzoom Alliantie. ‘Echter, belangenbehartigers dienen op te komen voor haar eigen leden. Daaruit volgt dat voornoemde bedrijvenverenigingen voortaan primair voor de economische belangen van hun leden ofwel voor de bedrijven en haar werknemers in het werkgebied Westvlietweg zullen opkomen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter