Nieuws
Haan moet bebouwde kom uit

Het wordt verboden om binnen de bebouwde kom hanen te houden. Dat blijkt uit aanpassingen van de Algemene plaatselijke verordening (APV) die burgemeester Jules Bijl aan de gemeenteraad heeft voorgelegd.

Het wordt ook verboden dieren te voederen. Dat betreft dan overlastgevende dieren zoals ratten en meeuwen. B&W gaan bepalen waar dat verbod geldt en voor welke perioden.

Het hanenverbod is ingegeven door hun gekukel en de overlast die zulks geeft voor omwonenden. Aanleiding vormt ‘de wens van een grote groep inwoners uit Leidschendam’. Waar het gebod precies gaat gelden bepalen B&W.

Bedelen wordt verboden op openbare plaatsen. Zo’n verbod was er al voor publiek toegankelijke gebouwen en aangewezen plekken op de weg.

Verhuurders moeten er voortaan voor zorgen dat huurders geen ernstige en herhaalde hinder veroorzaken. Zij kunnen op die plicht door de burgemeester worden aangesproken. De gemeente zelf gaat sneller beslissen op aanvragen. Dat moet binnen zes weken gebeuren. Die termijn kan hoogstens met vier weken worden verlengd.

Over de handhaving van de nieuwe regels schrijft de burgemeester niets. Bekend is dat de gemeentelijke dienst handhaving de taken die men nu heeft al niet kan waar maken door personeelsgebrek. Datzelfde geldt bij de boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter