Nieuws
Zo regel je dat

Afgelopen nacht hebben omwonenden van hotel/restaurant Central Park, Oosteinde Voorburg, kunnen ‘genieten’ van een bruiloft die er plaats vond. Voor de gelegenheid had de gemeente ontheffing verleend van sluitingstijd en van de bepalingen inzake geluidhinder. De ontheffing werd op zaterdag zelf door de gemeente via officiële bekendmakingen gepubliceerd. Met ‘datum bekendmaking besluit: 8 juni’ en de volgende toevoeging: ‘Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit. Dien uw bezwaarschrift dan digitaal in via https://www.lv.nl/bezwaar-en-beroep Heeft u geen internet of wil u liever per brief bezwaar maken dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam. Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag’. Helaas voor de eventuele bezwaarmakers; het feest is al voorbij.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter