Nieuws
Creatieve herplant te kappen bomen

Voor de bouw van Leytsche Hof in Leidschendam verdwijnen 54 bomen langs de Schoorlaan. Voor 39 was een kapvergunning nodig van de gemeente. Die is inmiddels verleend. Ondanks de eis dat deze bomen 1 op 1 worden vervangen door herplant, stemmen B&W ermee in dat er maar 18 bomen nieuw bij worden geplant in het kader van het bouwproject Leytsche Hof. Nog eens 18 te planten bomen zijn opgenomen in het eerdere bouwplan Schoorlaan. Die telt de gemeente nu ook mee. De overige drie verdwijnen. Op last van deskundigen moet de bomenrij aan de noordoost kant van de sloot langs de Schoorlaan (zijde Rietvink) blijven bestaan. Van de twee rijden bomen aan de zuidwest kant van die sloot (kant Damcentrum) moet er één blijven staan. Dit in verband met een vliegroute voor vogels. De tweede rij kan verdwijnen. Om verstoring van het broedseizoen te voorkomen mag er tot medio augustus niet gekapt worden tenzij voordien nestplaatsen ongeschikt zijn gemaakt. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter