Nieuws
Verkeersmaatregelen rond de Mall

De gemeente werkt met Rijkswaterstaat aan het neerzetten van Route informatieborden waarop aangegeven wordt hoeveel de reistijd bedraagt op wegen Leidschendam in en uit. Dit om verkeersoverlast rond de Mall tegen te gaan.

Dat hebben ambtenaren van de gemeente eind april aan de zogenoemde klankbordgroep laten weten. De klankbordgroep is een overleg van zo’n vijftig bewoners van wijken rondom de Mall. De gemeente bespreekt met hen maatregelen om de verkeers- en parkeeroverlast van Mall-bezoekers te beperken.

De nieuwe coalitiepartners VVD, GBLV en D66 hebben in hun coalitieakkoord opgenomen nog meer geld te willen besteden aan maatregelen die de problemen rond de Mall door verkeersdrukte moeten tegengaan. Dit bovenop maatregelen die de oude coalitie al aankondigde; kosten 1,2 tot 1,8 miljoen euro.

De maatregelen die met de klankbordgroep werden besproken staan niet in het pakket dat 1,2 tot 1,8 miljoen euro kost.

Gebleken is dat het beter afstellen van de verkeerslichten op de N14-kruisingen helpt bij de doorstroming, zo kreeg de klankbordgroep te horen. Alleen bij het rechts af slaan de Heuvelweg op, zijn er nog problemen.

Andere acties:

= het aanpassen van de kruising Heuvelweg-Weigelia (in samenwerking met HTM),

= het wijzigen van de voorrangsregeling Lavendel – Via Verdi,

= het overzichtelijker maken van de kruising Heuvelweg – P2 de Mall,

= het overzichtelijker maken van de kruising Noordsingel – P5 de Mall,

= het opnieuw afstellen van verkeerslichten op kruisingen rond de Mall zodat lokaal verkeer ‘logischer’ groen licht krijgt,

= het opnieuw afstellen van de verkeerslichten kruising Mgr. Van Steelaan – Distelweide – Kersengaarde ten behoeve van omwonenden,

= het samen met de Fietsersbond uitwerken van maatregelen ten behoeve van de fietsers bij en rond de Mall.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter