Nieuws
Geen nieuwe maatregelen tegen zwerfvuil Mall

De gemeente neemt geen nieuwe maatregelen tegen zwerfvuil rondom de Mall. Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Jan Willem Rouwendal op vragen van GBLV-gemeenteraadslid Maurice Hartsinck. Onlangs bleek dat het opruimen van het vuil de gemeente dit jaar minstens 35.000 euro kost.

Rouwendal: ‘De gemeente heeft al eerder maatregelen getroffen. Voor de zaterdag en zondag heeft de gemeente een overeenkomst met een aannemer afgesloten om gedurende het weekend het zwerfvuil rond de Mall op te ruimen. In de weekenddagen wordt hier de gehele dag één medewerker op ingezet die continu het terrein rondom de Mall schoonhoudt en de afvalbakken in de omgeving van de Mall leegt’.

‘Voortdurend monitort Stadsbeheer de capaciteit van de afvalbakken, wanneer deze niet toereikend is wordt de capaciteit vergroot. Stadsbeheer constateert echter dat het ontstaan van zwerfafval veelal een mentaliteitskwestie is. De ervaring is dat veel zwerfvuil door jongeren ontstaat, dit is onder andere te zien aan de samenstelling van het zwerfvuil. Veel vervuiling ontstaat ook bij de skatebaan nabij de Mall. Er zijn ter plaatse afvalbakken voldoende, desondanks liggen de lege blikjes naast het muurtje waar jongeren een drankje genuttigd hebben’.

‘Vanuit de afdeling handhaving zijn er met regelmaat boa’s aanwezig in de omgeving van de Mall. Vaak naar aanleiding van een melding. Op het moment dat de handhavers vervuiling door bezoekers waarnemen handhaven zij hierop. De aanwezigheid van Handhaving is incidenteel’, vervolgt de wethouder.

Op de vraag of het probleem van zwerfafval alleen rond de Mall speelt of ook in de wijken eromheen, antwoordt de bestuurder: ‘De afspraak is dat Mc Donald’s het zwerfvuil op het pleintje voor het eigen pand opruimt. Op het moment dat Mc Donald’s dit verzaakt, wat helaas regelmatig voor komt, dan verwaait het zwerfvuil. De bezoekers van de Mall veroorzaken veel zwerfvuil in de nabije omgeving. De vervuiling strekt zich niet uit tot in de omliggende wijken, maar beperkt zich tot de aangrenzende wegen. Bezoekers van de Mall lopen vaak met etens-en drinkenswaar richting auto of openbaar vervoer, met name bij de tram- en bushaltes ontstaat hierdoor veel zwerfafval’.

Met Mall-eigenaar URW is eerder afgesproken dat de aan URW overgedragen openbare gronden grenzend aan het winkelcentrum altijd moeten voldoen aan de eisen uit de kwaliteitscatalogus openbare ruimte. URW is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de eigen terreinen met opstallen, de gemeente voor het rondom aangrenzende gebied. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de Binnenbaan (sociale werkvoorziening, red.) over het opruimen van het zwerfvuil en het legen van de afvalbakken rondom de Mall op doordeweekse dagen. Voor de zaterdag en zondag heeft de gemeente een contract afgesloten met een aannemer, zo meldt Rouwendal.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter