Mening
U zegt het maar: Open brief aan gemeenteraad

‘Beste gemeenteraad en college van B&W van Leidschendam-Voorburg,

Als oud-raadslid wil ik zowel gemeenteraad als college veel succes wensen in deze nieuwe raadsperiode. Maar ik wil wel graag een zorg delen. Al geruime tijd spelen enkele onderwerpen die direct te maken hebben met onze buurgemeente Den Haag. En hoewel oud raadslid voor GBLV/Gemeentebelangen is mijn zorg iets waarvoor raadsbrede aandacht en aanpak nodig is. De leefbaarheid van onze inwoners is in het geding en daarop hoort een passend antwoord richting gemeente Den Haag te gaan.

Denk aan HOV Binckhorst, de openbaar vervoer verbinding die vanuit de Binckhorst naar station Voorburg moet gaan lopen. Opa’s veldje en Huygens Hofwijck dienen buiten schot te blijven. Bij voorkeur verdwijnt deze verbinding onder de grond. Bewoners van het Voorburgse deel van de Binckhorstlaan en de Prinses Mariannelaan willen dat de voorkeursvariant door hun straat geschrapt wordt. Ook uit het onderzoek, maar dit is nog steeds niet gebeurd. En wat is de nut en noodzaak en de toegevoegde waarde voor onze gemeente? Want hoeveel OV-verbindingen zijn er al niet? De lightrail wordt opnieuw genoemd, hoewel ook niet gewenst. Op 28 juni a.s wordt dit onderwerp in een aparte bijeenkomst van de Commissie Omgeving besproken. En op 24 juni (pas) is het Ontwerp Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst beschikbaar. Niets te vroeg lijkt mij.

Bewoners van de Van Alphenstraat maken zich zorgen over de bouwplannen na de sloop van het oude ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat. Hoe hoog worden woningen hier? Wat wordt het bouwvolume? En is de bebouwing dan trapsgewijs oplopend van 55 m naar 75 m hoogte vanuit de Van Alphenstraat richting station of wordt het een enorme bouwmassa, waar nu groen overheerst? Komt de leefbaarheid in het geding?

Op de startbijeenkomst op 18 mei jl. over dit onderwerp in de Koningskerk waren vertegenwoordigers aanwezig van de gemeente Den Haag, Leidschendam-Voorburg en de NS. Er werd veel uit de kast getrokken om de bewoners gerust te stellen en te informeren. De ontwikkelvisie komt pas eind 2022, begin 2023. Toch staan in de media nu andere geluiden. Den Haag heeft ook klankbordgroep rond de Anna van Hannoverstraat, maar zitten daar nu ook inwoners uit onze gemeente in? Of is Voorburg nog steeds de plek waar de tram linksaf gaat en verder niks?

Wat beide onderwerpen overigens gemeen hebben is het parkeerbeleid van de gemeente Den Haag. Zij hebben hun parkeernorm gehalveerd en overal in de gemeente betaald parkeren ingevoerd. Dit geeft parkeertoerisme in onze mooie gemeente en de gemeente Den Haag reageert doodleuk dat wij dan maar (extra) blauwe zones moeten instellen. Is dat nu goed nabuurschap? En dan is er nog een gebrek aan scholen en andere voorzieningen voor de nieuwe bewoners waar geen rekening mee is gehouden.

Nog een zorg is de Vlietzone. Hierover is een woon-werk akkoord afgesloten met de gemeente Den Haag. De weliswaar Haagse Vlietzone is een zoeklokatie voor de uitplaatsing van bedrijven uit de Binckhorst. Dit kunnen bedrijven zijn met een hoge milieucatagorie en/of watergebonden. In een plan van bedrijventerrein Westvliet wordt gevraagd om een haven in de Vlietzone in de nabijheid van Park Leeuwenbergh en tegenover de bebouwing van de Vlietoevers en men zoekt een locatie voor een afvaloverslag. De Haagse GAVI kavel, in de oksel van het Prins Clausplein tegenover het ADO station, heeft ruimte voor bedrijvigheid. Buiten een aan te leggen tramremise, wordt plots ook gesproken over meer woningbouw op deze locatie. Behalve dat de luchtkwaliteit daar zeer te wensen overlaat, houdt het ook in dat de bedrijven niet naar de GAVI Kavel kunnen verhuizen en de focus wellicht op de Vlietzone blijft liggen. En de Vlietzone is hard nodig om hittestress tegen te gaan en voor stikstofreductie. Bovendien ligt het tegenover het beschermde dorpsgezicht van Voorburg en Huygens Hofwijck.

Leidschendam-Voorburg heeft zo’n 76.000 inwoners en onze historie als gemeente is nog niet zo oud en dateert slechts vanaf 2002. Ingegeven door de annexatieplannen van onze grote buur, Den Haag besloten Leidschendam, Voorburg en Stompwijk één gemeente te worden om toekomstige annexatieplannen het hoofd te bieden. Dat is formeel niet aan de orde, maar onze buurgemeente trekt zich niet veel aan van Leidschendam-Voorburg. En daarom deze open brief en hij is zeker niet volledig. Ik ben woordvoerder geweest op deze onderwerpen en bezorgd. Ik wens deze raad en college dan ook toe dat zij zich als volksvertegenwoordigers van deze mooie gemeente op gepaste wijze reageren richting onze buurgemeente. Kom op voor onze inwoners! Dit wilde ik graag met jullie delen.

( Monica Velu, oud gemeenteraadslid)

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter