Nieuws
Nieuwe coalitie van start

De nieuwe coalitie van VVD, GBLV en D66 kan van start. De gemeenteraad heeft in een extra vergadering unaniem ingestemd met de benoeming van de vijf voorgestelde wethouders: Astrid van Eekelen en Philip van Veller (beiden VVD), Bianca Bremer en Jeffrey Keus (beiden GBLV) en Marcel Belt (D66). Er waren 28 van de 35 gemeenteraadsleden aanwezig.

In de raad werd het coalitieakkoord besproken. Dat gebeurde alleen in algemene termen. Kritiek kwam er van Ron van Duffelen (CDA) die zei ‘twijfels’ en ‘bedenkingen’ bij het akkoord te hebben. Hij zei ‘teleurgesteld’ te zijn in het stuk dat hij ‘vaag en weinig concreet’ noemde.

Suzanne Kok (PvdA) stelde dat het akkoord ‘hartvochtige’ voorstellen bevat zoals het snijden in minimaregelingen, een rechtencheck voor inwoners in de bijstand, een eigen bijdrage in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), handhavers die doelstellingen moeten behalen, het aanpakken van mensen die zogenaamd te goedkoop wonen. Het akkoord maakt het beter voor inwoners die het al goed hebben en slechter voor anderen, aldus Kok.

Ed van der Schaft (SP) stelde dat het akkoord veel algemeenheden bevat en weinig concreet is. Hij signaleerde een hele reeks voorstellen waarvan hij zei ‘erg geschrokken’ te zijn. Frank Wilschut (ChristenUnie) zei op onderdelen richting te missen in het akkoord. Hij riep op tot meer aandacht van de inwoners die nu getroffen worden door stijgende vaste lasten (energie, boodschappen). Volgens hem betreft het 12.000 inwoners van Leidschendam-Voorburg die nu in financiële problemen komen.

Natalie van Weers (GroenLinks) was opvallend mild over het coalitieakkoord. ,,Voor het grootste deel zijn we het met elkaar eens. Ga daar voortvarend mee aan de slag. Over de rest hebben we het later nog wel.’’

Wouter Jorissen (fractievoorzitter D66) zei geen lofzang op het coalitieakkoord te willen aanheffen. ,,Dat komt nog wel.’’ Hij sprak over ‘soms pittige discussies’ die de beoogde coalitiepartijen voerden om tot het akkoord te komen. Hij noemde duurzaamheid en participatie als speerpunten voor zijn partij. Ook verwees hij naar de portefeuille die D66-wethouder Marcel Belt heeft gekregen.

Walter Rosbenders (GBLV) noemde het terugwinnen van vertrouwen de belangrijkste opdracht voor de coalitie. Dat kan alleen als politici bekend zijn. En om dat te worden is verbinden met inwoners nodig. De GBLV’er keerde zich tegen de glazen stolp waarin gemeenteraadsleden verkeren waarbij zij binnen de gemeenteraad een toneelstuk voor intimi opvoeren. Hij wees erop dat B&W en gemeenteraadsleden er zijn om de inwoners te dienen. Dat kan door écht te luisteren. Participatie noemde Rosbenders een verbindingsmiddel om het vertrouwen terug te krijgen.

Sabrina van den Heuvel stelde dat behoud van het goede en beter doen wat beter kan, alleen lukt in samenwerking met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeenteraad. Alleen dan kan de kracht in de gemeente benut worden. Zij riep B&W op tot wendbaarheid en creativiteit. ,,Niet lullen maar poetsen’’, zo voegde zij daaraan toe.

Begin juli zal de gemeenteraad het coalitieakkoord inhoudelijk gaan behandelen. Dan zal er ook een aangepast financieel kader liggen voor de begroting 2023 waarin de coalitie de eerste beleidsintenties financieel heeft verwerkt. (foto Ap de Heus)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter