Nieuws
Opvang Oekraïnse vluchtelingen vanaf medio september

Medio september kunnen de eerste Oekraïnse vluchtelingen terecht op Vlietweg 16/17 in Leidschendam. Het gaat in eerste instantie om de 136 vluchtelingen die nu in een Naaldwijks hotel verblijven. De opvang Vlietweg is goed voor circa 200 mensen. Ze kunnen er maximaal 3 jaar blijven. Dat heeft wethouder Floor Kist de gemeenteraad bericht.

Bij particulieren in Leidschendam-Voorburg zitten nu 209 Oekraïners. Er start nu een uitstroom, aldus de wethouder. Gastgezinnen willen op vakantie en het samen leven heeft de maximale houdbaarheidsduur bereikt. Onderzocht wordt of Oekraïners die weg moeten bij particulieren, ook terecht zouden kunnen op Vlietweg 16/17.

Kist gaat ook in op de situatie voor statushouders (asielzoekers die mogen blijven). De gemeente moet er dit jaar 126 aan een woning helpen. ‘Deze taakstelling wordt waarschijnlijk niet gehaald’, aldus Kist. Hij kondigt geen maatregelen aan om zulks wel voor elkaar te krijgen.

Inzake flexwoningen geeft Kist aan dat er één eigenaar van een locatie is die ‘naar verwachting’ wil meewerken aan de bouw van die woningen. Er is echter wel een ruimtelijke procedure nodig. Die gaat een half tot een jaar duren. Een versnelde procedure kan maar als de omwonenden bezwaar maken gaat die nog langer duren.

De wethouder verwijst verder naar de Oekraïnse school, De Haar 200 in Leidschendam, die inmiddels draait. Hoeveel kinderen er op zitten, zegt Kist niet. Hij geeft wel aan dat er 20 tot 25 kinderen uit Den Haag komen. En dat er 10 tot 15 Oekraïnse kinderen uit Leidschendam-Voorburg nu in Den Haag naar school gaan. Het is aan hun ouders te beslissen of zij die naar De Haar sturen.

De gemeente heeft inmiddels 92 aanvragen van Oekraïnse vluchtelingen voor leefgeld in behandeling. Daarnaast willen B&W de bestaande steunregelingen voor de minima ook voor hen open stellen. Ook wordt gewerkt aan een tijdelijke Ooievaarspas voor de Oekraïnse vluchtelingen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter