Nieuws
Ook CDA heeft vragen over energietoeslag

Na GroenLinks heeft ook het CDA vragen over de manier waarop de gemeente om wil gaan met de zogenoemde energietoeslag. Zo wil de oppositiepartij dat meer mensen recht krijgen op de toeslag. Dat kan als de gemeente als inkomensgrens niet het sociaal minimum plus 20 procent hanteert doch plus 30 procent.

CDA-gemeenteraadslid Diederik Visser: ‘Hoeveel kost het de gemeente als zij alsnog de 130% hanteert? Hoe beziet het college het feit dat omliggende gemeenten hierin ander keuzes maken? Is het college bereid alsnog over te gaan naar de 130%-norm?’

Daarnaast vraagt de CDA’er zich, net als zijn GroenLinks-collega Marie-Christine van der Gronde af waarom de gemeente studerenden tot 27 jaar wil uitsluiten van de toeslag. Ook Visser verwijst naar uitspraken van juristen dat zo’n uitsluiting niet kan. Het raadslid wil weten om hoeveel mensen het gaat en of B&W het besluit alsnog willen terugdraaien.

Visser valt ook over het feit dat B&W de energietoeslag niet willen geven aan jongeren onder 21 jaar omdat die vallen onder de onderhoudsplicht van ouders. ‘Geeft de onderhoudsplicht specifiek de opdracht aan ouders om hun kinderen op deze manier te ondersteunen? Welke gevolgen heeft het als ouders deze extra kosten niet kunnen opvangen? En weet de gemeente hoe groot de groep is waarvoor dit, jongeren wier ouders hen niet op deze manier kunnen steunen, zou gelden’, vraagt Visser.

Het raadslid beklaagt verder de communicatie zijdens de gemeente inzake de energietoeslag. Enerzijds heeft de gemeente laten weten het zelf te willen doen, anderzijds het aan partners over te laten. Visser stelt verder dat de aanvraag niet voor alle groepen toegankelijk is wegens digitale vaardigheden. ‘Wordt er in de gemeente voor die groepen assistentie aangeboden, bijvoorbeeld bij het Sociaal Service punt?’

‘Het CDA merkt dat sommige groepen door het toeslagenschandaal terughoudend zijn geworden voor het aanvragen van toeslagen, zoals bijvoorbeeld voor de eenmalige energietoeslag. Her- en erkent het college dit signaal. Hoe probeert het college ook deze groepen te bereiken en te ondersteunen?’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter