Nieuws
Passende bedrijvigheid in de Vlietzoom

De Vlietzoom Alliantie (VZA) bestaat uit direct betrokkenen bij de ontwikkeling van de Vlietzoom: het gebied tussen Vliet en A4. Sinds 2002 maakt de Vlietzoom deel uit van het Haagse Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg.  De Vlietzoom vervult belangrijke functies voor de stad Den Haag en de omliggende gemeentes. Deze zijn systematisch samen te vatten in acht trefwoorden: biodiversiteit, cultuurhistorie, recreatie, sport, zorg, onderwijs, werk en wonen.

Den Haag en de regio Haaglanden als geheel zijn het meest gediend als deze functies binnen de Vlietzoom in samenhang worden gebracht en elkaar onderling gaan versterken. Een goed voorbeeld hiervan is de inpassing van de Rotterdamsebaan in combinatie met het Molenvlietpark en het familiepark Drievliet in het zuidelijke deel van de Vlietzoom.

De Vlietzoom is de laatste twintig jaar nauwelijks onder de aandacht geweest, met als gevolg een lastige uitdaging voor bestuurders. Daarom is en blijft de inzet van de Vlietzoom Alliantie gericht op het tot stand brengen van een toekomstbestendige visie voor het gebied als geheel. Een visie waarin de eerder genoemde functies versterkt worden en – in samenhang – optimaal benut veel te bieden hebben voor de stad en de regio. Inmiddels zijn er al concrete voorstellen op het gebied van sport, recreatie, waterberging ingebracht.

Net zo belangrijke onderdeel binnen de Vlietzoom is de economie (werkgelegenheid) en onderwijs. Voor wat betreft werk heeft de  Vlietzoom Alliantie intensief kunnen samenwerken met bestuurders van het BIZ Westvliet en BBW. De wens om het huidige bedrijventerrein te vernieuwen, te verdichten en te verduurzamen met daarnaast de zorg van de overbelasting van de Westvlietweg met ongelijksoortig verkeer, maakten de samenwerking wenselijk en bood ook vele kansen.

‘Helaas hebben we onlangs moeten constateren dat het bestuur van BIZ Westvlietweg en BBW niet meer als aan de Vlietzoom Alliantie willen deelnemen. Als Vlietzoom Alliantie betreuren we
dat zeer, omdat de interactie met deskundige ondernemers van groot belang is om recht te doen aan de
invulling van de economische potentie van de Vlietzoom’.

‘Het BIZ Westvlietweg en BBW hebben besloten om hun visie voor uitbreiding van het bedrijventerrein, met mogelijk een industriehaven in de Vlietzoom, door te zetten. Het respect voor de Vlietzoom komt hiermee waar onder druk te staan met destructieve gevolgen voor het gebied. Als Vlietzoom Alliantie menen we dan ook dat dit niet de meest doeltreffende manier is om de economische potenties van de Vlietzoom te benutten’.

‘Het is een feit dat de economische structuur binnen Haaglanden achter loopt op andere regio’s en een impuls kan gebruiken. Reden te meer om ons te concentreren op relevante economische activiteiten die in de Vlietzoom, geïntegreerd met de andere functies biodiversiteit, cultuurhistorie, recreatie, sport, zorg, onderwijs en wonen, kunnen floreren. Hierbij hanteren we het begrip van ‘passende bedrijvigheid’ en daarbij ‘passende verkeersinfrastructuur’ waarbij de verkeersveiligheid voor alle gebruikers centraal staat’.

‘De Vlietzoom Alliantie zal zich dan ook onverminderd blijven inzetten voor waardevolle bijdragen aan de economische structuur van Haaglanden, die past in de Vlietzoom en zal daarin zeker de Vlietzoom ondernemers blijven betrekken’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com