Nieuws
Vragen over voorzieningen voor ouderen

Een rapport van de Nationale Ombudsman waarin staat dat ouderen niet altijd gebruik van inkomensvoorzieningen, terwijl ze daar wél recht op hebben en daarom soms onnodig leven onder het sociaal minimum, heeft het CDA-gemeenteraadslid Diederik Visser ertoe gebracht vragen te stellen aan B&W.

‘Kan het college van B&W aangeven of een schatting geven over hoeveel ouderen er sprake kan zijn in Leidschendam-Voorburg. Is het college bereid de conclusies en aanbevelingen over te nemen? Ziet het college mogelijkheden om een programma op te stellen waardoor het voor ouderen in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg mogelijk wordt aansluiting te vinden bij de tegemoetkomingen en uitkeringen waarop zij recht hebben’.

‘Is het college het met het CDA eens dat de hieronder aangegeven aandachtspunten hiervoor als uitgangspunt voor (vernieuwd en verhevigd) beleid dienen: ouderen benutten het voorzieningenpalet onvoldoende en dat is niet alleen een financieel maar ook een vertrouwens- en een communicatieprobleem; acties van de gemeente in de benadering van de doelgroep dienen proactief te zijn en er moet sprake zijn van nazorg; de gemeente dient in plaats van, of naast, de schriftelijke communicatie meer gebruik te maken van visuele communicatie en mondelinge communicatie; vereenvoudiging van regels maar vooral van procedures zijn een basisnoodzaak; stevige inzet en hulp van intermediairs is essentieel. De gemeente dient deze (extra) te faciliteren’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter