Nieuws
Geen aftakking warmteleiding naar Leidschendam-Voorburg
Gasunie plant geen aftakking van de aan te leggen warmteleiding Rijswijk – Leiden naar Leidschendam-Voorburg. Ook bij de gemeente wordt er geen rekening mee gehouden dat de gemeente warmte van de leiding gaat betrekken. Uitzondering vormen  wellicht de tuinders in Stompwijk. Of er voor hen een aansluiting op de leiding komt wordt nu onderzocht.
Dat bleek tijdens een informatiebijeenkomst van WarmtelinQ, de organisatie die onder leiding van Gasunie aan het project werkt. Via de leiding moet restwarmte vanuit de Rotterdamse haven naar de Leidse regio gaan. Dit als alternatief voor gasgebruik.
De Gasunie heeft inmiddels een voornemen om een aftakking van de leiding ter hoogte van de N14 te maken richting Wassenaar, laten vallen. Die gemeente zal straks vanuit het noorden een aansluiting op WarmtelinQ krijgen.
Dat er geen aansluiting van Leidschendam-Voorburg komt is vooral toe te schrijven aan de ondergrondse infrastructuur en daarmee de hoge kosten die ontstaan om toch een aansluiting te maken. In Stompwijk is ook niet voorzien dat woningen op WarmtelinQ worden aangesloten. Ze liggen te ver uit elkaar waardoor die aansluiting erg duur zou worden.
Al eerder was bekend dat de provincie Zuid-Holland 81 miljoen euro in WarmteLinQ steekt. Een voorstel daartoe van Gedeputeerde Staten is door Provinciale Staten geaccordeerd. Gedeputeerde Jeannette Baljeu: ,,Dit is een belangrijke stap in de realisatie van het warmtetransportnet in Zuid-Holland, waar het tracé Rijswijk-Leiden onderdeel van uitmaakt. Met dit warmtetransportnet benutten we de kansen die er liggen voor de gebouwde omgeving en de glastuinbouw. En leveren we een grote bijdrage aan de landelijke CO2-reductieopgave.”

De 81 miljoen is onderdeel van een set aan afspraken tussen het Ministerie van Economische Zaken, Gasunie en de provincie. Wanneer ook Gasunie een positief financieringsbesluit neemt, ondertekenen de partijen een convenant.

Jeannette Baljeu: ,,Deze afspraken zijn een belangrijke stap in de transitie naar duurzame energie in Zuid-Holland. Van gas naar duurzame restwarmte uit de Rotterdamse haven. De restwarmte uit de haven gebruiken we om gebouwen op een duurzame manier te verwarmen. De klimaatuitdagingen en de huidige geopolitieke ontwikkelingen vergroot de urgentie om dit soort stappen te zetten. Wij zijn dan ook erg blij met het positieve besluit van onze provinciale staten.”

De gemeente heeft al eerder laten weten per wijk met de bewoners te willen gaan bekijken wat het beste alternatief is voor het gasgebruik. Daarbij wordt met een schuin oog ook gekeken naar een aansluiting op het Haagse warmtenetwerk. Er wordt nu van uitgegaan dat rond 2045 het gasverbruik in de gemeente ten einde komt.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter