Nieuws
Misbruik voorzieningen Oekraïnse vluchtelingen

De gemeente Den Haag registreert steeds vaker dat Oekraïners, niet zijnde vluchtelingen vanwege de oorlog in dat land, die een beroep doen op voorzieningen die bedoeld zijn voor landgenoten die wel gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld.

Dat schrijft de Haagse locoburgemeester Hilbert Bredemeijer in een brief aan de Haagse gemeenteraad. B&W van Den Haag hebben zich middels een brandbrief ook gewend tot het kabinet. Vlietnieuws heeft B&W van Leidschendam-Voorburg om een reactie gevraagd.

Bredemeijer: ‘In toenemende mate is sprake van een vermenging van ontheemden en Oekraïense arbeidsmigranten. We zien steeds vaker dat Oekraïense arbeidsmigranten die in andere landen wonen en werken en Oekraïners die al langer illegaal in Nederland wonen zich in willen laten schrijven in de Basisregistratie personen (BRP) en gebruik willen gaan maken van de verschillende voorzieningen’, aldus Bredemeijer.

‘Sinds begin mei hebben vermoedelijk ongeveer 150 arbeidsmigranten zich in Den Haag gemeld om zich in te laten schrijven in de BRP en een beroep te doen op de voorzieningen voor ontheemden uit Oekraïne. Dat het om arbeidsmigranten gaat, is zichtbaar in paspoorten en eerder geregistreerde BRP-gegevens’.

‘De richtlijn voor tijdelijke bescherming staat nu niet toe dat deze Oekraïense arbeidsmigranten opvang en leefgeld wordt geweigerd. Hierdoor liggen mensenhandel, slechte arbeidsomstandigheden en fraude met voorzieningen op de loer’.

‘Uit het commissiedebat Arbeidsmigratie van 1 juni in de Tweede Kamer begrijpen wij dat de voornoemde problematiek inmiddels ook de aandacht van het kabinet heeft. Minister Van Gennip gaf in het debat aan dat ook zij signalen had ontvangen dat Oekraïense arbeidsmigranten onterecht een beroep doen op de Europese richtlijn’.

‘We stellen het op prijs dat zij heeft toegezegd het onderwerp te bespreken met staatssecretaris Van der Burg. Wij gaan ervan uit dat dit op zeer korte termijn plaatsvindt. Temeer omdat wij verwachten dat meer Oekraïense arbeidsmigranten gemeentelijke opvang en leefgeld gaan aanvragen zodra de periode van seizoensarbeid in Nederland na de zomer stopt. Het knelpunt wordt in de komende periode dan ook eerder groter dan kleiner’.

In de ‘brandbrief’ aan minister Yeşilgöz-Zegerius, staatssecretaris Van der Burg en minister Van Gennip is door het Haagse college verzocht om aanscherping van de richtlijn voor tijdelijke bescherming en een duidelijk handelingsperspectief voor de gemeente richting de Oekraïense arbeidsmigranten. Daarbij vraagt het college van B&W om mogelijkheden het misbruik van voorzieningen tegen te gaan, maar ook waakzaam te zijn voor de mogelijkheid dat zich onder de aanvragers mensen kunnen zitten die door werkgevers of uitzenders worden gedwongen gebruik te maken van deze voorzieningen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter