Nieuws
Vragen over bomenkap Leytsche Hof

D66-gemeenteraadslid Charlotte Bos wil van B&W weten hoe het nu precies zit met de kap van bomen ten behoeve van het bouwproject Leytsche Hof in het Damcentrum Leidschendam. Dit naar aanleiding van berichtgeving van Vlietnieuws over die kap. Voor de bouw verdwijnen 54 bomen; voor 39 was vergunning nodig Door herplant komen er maar 18 voor terug. Daarnaast worden nog eens 18 bomen van het aanpalende bouwproject Schoorlaan meegeteld. De resterende 3 ‘verdwijnen’. Bos: ‘Is de eis tot herplant van bomen van kracht voor het bouwproject Leytsche hof? Zo nee, graag een toelichting. Zo ja, hoe verhoudt deze eis zich tot dat wat in het bericht staat: a. Het planten van 18 bomen die al in een eerder bouwproject Schoorlaan zijn opgenomen, worden bij Leytsche hof meegeteld. b. Was de eis tot herplant bij het bouwplan Schoorlaan van kracht? Graag een toelichting. Klopt de melding in het bericht dat 3 bomen verdwijnen? Graag een toelichting op het ontkennende of bevestigende antwoord. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter